Javna rasprava Mreže 'BRANA' u Gračanici: Štete od poplava 75 miliona KM

Mreža 'BRANA' | 21 January 2016

UG “Justicia” iz Srebrenika, kao članica mreže “Brana”, u saradnji sa općinom Gračanica, u srijedu 20.01.2016 godine u multimedijalnoj Sali općine Gračanica, održali su  javnu raspravu o temi “Informisanje građana o procesu obnove nakon poplava 2014 godine na području općine Gračanica”.

Cilj javne rasprave  bio je unapređenje dijaloga između lokalne vlasti i građana u vezi sa procesom obnove, te poboljšanje efikasnosti, ali i transparentnosti pri procesu obnove.

Javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici općine Gračanica, predstavnici javnih ustanova, mjesnih zajednica, osnovnih škola, građani koji su bili pogođeni prošlogodišnjim poplavama i predstavnici medija.

Dinka Turbić, članica UG 'Justicia', predstavila je Mrežu 'BRANA', njeno djelovanje, krajnje ciljeve, kao i aktivnosti koje su realizovane na području općine Gračanica, u cilju transparentnosti obnove nakon poplava. Tom prilikom prezentovani su rezultati obnove putem međunarodnih donacija te istaknute trenutne aktivnosti na verifikaciji donacija od domaćih donatora.

Mustafa Bajić, šef  Službe Civilne zaštite općine Gračanica , predstavio je dosadašnje aktivnosti lokalne vlasti u realizaciji donacija domaćih donatora, odnosno domaćih institucija sa različitih nivoa vlasti, te ustupio informacije o rezultatima obnove. Prezentovani su rezultati rada Komisije za procjenu štete na području ove općine koja je utvrdila štete u iznosu od 75 miliona KM. Predstavljene su sve aktivnosti vezane za sanaciju šteta od poplava i saniranih klizišta, projekti koji su završeni i oni koji se još uvijek realizuju.

Zahvaljujući aktivnom učešću u dijalogu, svih prisutnih na ovoj raspravi, doneseni su zajednički zaključci i preporuke:

 

-           - Unaprijediti sistem infomisanja građana općine Gračanica, kako bi građani bili informisani o procesima sanacije šteta od poplava, aktivnostima lokalne vlasti kao i mogućnostima za dobijanje pomoći  ili apliciranju za dodjelu donacija;

-         - Unaprijediti saradnju i međusobnu razmjenu infomacija svih učesnika u procesu obnove na ovom području, od općinskih službi, mjesnih zajednica te građana ove općine;

-         - Jačati svijest građana o potrebi redovnog održavanja i čišćenja odvodnih kanala, potoka i rijeka, u svim mjesnim zajednicama, odnosno preventivno djelovanje;