U Ključu održan okrugli sto Mreže 'BRANA'

Mreža 'BRANA' | 21 January 2016

U organizaciji Službe za civilnu zaštitu i zaštitu od požara i zajedničke poslove općine Ključ i Udruženja ABC kao članice Mreže ''BRANA'' održan je okrugli stol o temi ''Poplave i oporavak od poplava u općini Ključ'.

Dugotrajne i obilne padavine na području općine Ključ izazvale su izlijevanje rijeka Sane i Sanice te drugih vodotoka što je za posljedicu imalo štetu od oko 2 miliona KM. Osim poplave kao šteta na području ove općine evidentirano je i 40 klizišta. Pored štete na objektima i infrastrukturi na području općine Ključ poplavljeno je i 400 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Na okruglom stolu održanom u srijedu, 20. 01. 2016. godine o reakciji na ovu prirodnu katastrofu, obnovi i daljim aktivnostima govorili su šef službe za civilnu zaštitu Armin Čahut, predsjednici mjesnih zajednice ove općine, te predstavnici Crvenog križa Ključ.

- Općina Ključ je u skladu sa kapacitetima i opremom koju je posjedovala odgovorila na nastalu situaciju učinivši sve kako bi spasili ljude i imovinu koja je pogođena ovom prirodnom nepogodom, istakao je šef službe za civilnu zaštitu Armin Čahut.

Predsjednici mjesnih zajednica govorili su o oporavku od poplava koji još uvijek traje. Posebno je istaknuta potreba uređenja dijelova korita rijeka, kao i određenog broja klizišta koja još uvijek nisu sanirana, poput onih u Rizvanovićima, Hadžićima, Krsuljama i Donjem Kamičku. Istaknut je i problem odrona na magistralnom putu koji prolazi kroz Crljene, gdje Federalna direkcija za ceste još uvijek nije otpočela sa sanacijom, što predstavlja veliku opasnost za mještane ove MZ.

- Crveni križ općine Ključ u kritičnim momentima aktivirao je sve kapacitete i uključio sve volontere u odbranu od poplava. Također smo podijelili dosta humanitarne pomoći, namještaja i građevinskog materijala, kao i novčanih sredstava na području naše općine, kazala je Ismeta Dizdarević ispred Crvenog križa Ključ i istakla da su osim svojoj priskočili u pomoć i drugim općinama, kao što su Žepče, Doboj, Maglaj.

Također je istaknuto kako je potrebno ulagati i u opremu za Civilnu zaštitu ali i druge službe, kako bi se u budućnosti moglo efikasnije odbraniti od ove ali i drugih prirodnih nepogoda.

Kada se radi o obnovi, predsjednici mjesnih zajednica ističu da novca nije bilo dovoljno kolika je bila potreba, pa su mnoga domaćinstva dobila puno manje pomoći od štete koju su pretrpili. Na sastanku je zaključeno da bez pomoći viših nivoa vlasti općina Ključ teško sama može riješiti nastale štete.