Poziv na javnu raspravu Mreže 'BRANA' u Gračanici

Mreža 'BRANA' | 19 January 2016

Udruženje građana “Justicia” iz Srebrenika, kao članica Mreže “BRANA” u saradnji sa općinom Gračanica, vas pozivaju na javnu raspravu o temi “Informisanje građana o procesu obnove nakon poplava 2014 godine na području općine Gračanica”.

Javna rasprava bit će održana u srijedu, 20.01.2016 godine u 09:30 sati, u multimedijalnoj Sali za sastanke, općine Gračanica. Cilj javne rasprave je unapređenje dijaloga između lokalne vlasti i građana, u vezi sa procesom obnove, te poboljšanje efikasnosti, ali i transparentnosti pri procesu obnove na ovoj općini.

S obzirom da obnova još uvijek nije u potpunosti realizovana, Jedan od ciljeva jeste i informisanje privrednih subjekata, te građana o planovima I aktivnostima lokalne vlasti u 2016 godini.
Učesnici javne rasprave su predstavnici javne vlasti, udruženja, privrednici, građani te predstavnici medija.

Mreža “BRANA” je mreža nevladinih organizacija sa područja Bosne i Hercegovine, oba njena entiteta, osnovana kako bi utvrdila stanje realiziranih i donacija koje se još uvijek realiziraju u svrhu obnove poplavljenih područja nakon poplava iz 2014 godine. 'BRANU' čine 22 organizacije cvilnog društva iz BiH, koje provjeravaju utrošak sredstava donacija u 78 općina/gradova u BiH.

Postojanje Mreže 'BRANA' je važno, u prvom redu, zbog transparentnosti pri procesu obnove nakon poplava kako bi građani ali i cjelokupna javnost znali da li su donatorska sredstva utrošena za pravu namjenu. Njeno postojanje je bitno kako bi se na jednom mjestu objedinile sve donacije i sabrao konačni iznos sredstava koji je uložen u BiH, te kako bi se znalo šta je sve obnovljeno tim novcem i iz kojih izvora.

Najbolji način da se vide rezultati projekta jeste web prezentacija na internetu na domeni www.brana.bagdje je dostupna interaktivna mapa sa donacijama za svaku općinu ili grad pojedinačno. Također, navedena je svaka donacija sa pratećom fotografijom, kratkim opisom i vrijednosti novca koji je utrošen. 
Svi podaci koji se prikupe na terenu dostupni su svim građanima u BiH i van nje. 

O radu Mreže i njenim rezultaima građani se mogu informisati i putem lokalnih nevladninih oragnizacija, koje rade na terenu, a njihovi kontakti navedeni su na istoimenoj stranici. Također, građani mogu pratiti facebook stranicu ili twitter račun Mreže 'BRANA', te tu dobiti najnovije informacije.