Poziv na javnu raspravu Mreže 'BRANA' u Tesliću

Mreža 'BRANA' | 18 January 2016

Udruženje Centar za razvoj civilnog društva BiH u sklopu aktivnosti iz projekta Mreže „ BRANA“ koji se realizuje i za područje opštine Teslić , Vas poziva da učestvujete u javnoj raspravi o temi „ Rezultati obnove šteta od posljedica poplava koje su zadesile opštinu Teslić tokom 2014. godine - predstavljanje projekta Mreža „ BRANA“ koja će se održati u utorak, 19.01.2016 godine u sali Skupštine opštine Teslić sa početkom u 10,00 sati. 

Cilj javne rasprave je informisati građane o štetama nastalim u poplavama iz 2014-te godine na području opštine Teslić o do sada dobijenoj pomoći i eventualnim mogućnostima za dobijanje pomoći za ugrožene u poplavama u budućnosti.

DNEVNI RED 
- 10,00 – 10,05 Uvodna riječ 
- 10,05 - 10,20 Predstavljanje projekta Mreža „ BRANA“ 
- 10,20 – 10,40 Predstavljanje rezultata obnove šteta- učešće domaćih i međunarodnih donatora 
- 10,40 –11,00 Predstavljanje izvještaja o procjeni šteta od prirodnih nepogoda koja su uzrokovala pojavu poplava i klizišta na području opštine Teslić tokom 2014 godine 
- 11,00 – 11,15 Diskusija 
- 11,15 – 11,25 Zaključci 

Za sve informacije kontakt tel. 053/227 238 , mob. 061/644 622 ili e-mail. crcdbih@hotmail.com