Poziv na javnu raspravu Mreže 'BRANA' u Tešnju

Mreža 'BRANA' | 18 January 2016

Udruženje Centar za razvoj civilnog društva BiH u sklopu aktivnosti projekta Mreže „ BRANA“ koji se realizuje i za područje općine Tešanj, Vas poziva da učestvujete u javnoj raspravi o temi „ Rezultati obnove šteta od posljedica poplava koje su zadesile općinu Tešanj tokom 2014. godine - predstavljanje projekta mreža „ BRANA“ „ koja će se održati u ponedjeljak, 18.01.2016.godine, u sali za sastanke općinskog štaba Civilne zaštite Tešanj sa početkom u 10,00 sati.

Cilj javne rasprave je informisati građane o štetama nastalim u poplavama iz 2014.-te godine na području općine Tešanj o do sada dobijenoj pomoći i eventualnim mogućnostima za dobijanje pomoći za ugrožene u poplavama u budućnosti.

DNEVNI RED
- 10,00 – 10,05 Uvodna riječ 
- 10,05 - 10,20 Predstavljanje projekta Mreže „ BRANA“ 
- 10,20 – 10,40 Predstavljanje rezultata obnove šteta- učešće domaćih i međunarodnih donatora / saradnik u projektu/ 
- 10,40 –11,00 Predstavljanje Izvještaja o procjeni šteta od prirodnih nepogoda koje su uzrokovala pojavu poplava i klizišta na području općine Tešanj tokom 2014 godine
- 11,00 – 11,15 Diskusija 
- 11,15 – 11,25 Zaključci

Za sve informacije kontakt tel. 053/227 238 , mob. 061/644 622 ili e-mail. crcdbih@hotmail.com