Zaključci sa javne rasprave Mreže 'BRANA' održane u Loparama

Mreža 'BRANA' | 7 January 2016

avna rasprava na temu „Obnova nakon poplava - transparentnost procesa oporavka” realizovana je krajem decembra 2015. godine u sali Opštine Lopare. Tom prilikom prisutnima su se obratili zamjenik načelnika Ranko Todorović i Tamara Zrnović, predstavnica Helsinškog odbora za ljudska prava u RS. Učesnici javne rasprave su bili predstavnici Komisije za popis šteta nastalih od poplava i klizišta 2014 godine Opštine Lopare, privredni subjekti, predstavnici nevladinih organizacija kao i predstavnici mjesnih zajednica na području Lopara.

Tokom javne rasprave učesnici su istakli sljedeće:
• opština Lopare nije dobila novac od Fonda solidarnosti jer su štete koje su nastale u maju 2014. godine štete klizišta, koja po kriterijumima Fonda solidarnosti, ne spadaju u štete od poplava;
• od Vlade Republike Srpske su ukupno dobili finansijske pomoći u iznosu od 73.000 KM što je u odnosu na procjenu štete dosta malo za saniranje posljedica. To dovodi Opštinu Lopare u neravnopravan položaj kada je u pitanju podjela pomoći;
• posljedice od poplava i klizišta su bile u srazmjeri da je 85 porušenih objekata koji su 100% neuseljivi i njihova obnova još uvijek traje;
• učesnici javne rasprave su istakli da je komunikacija sa Vladom RS i misnistarstvima jako loša i da još uvijek čekaju pomoć koja je potrebna za normalno funkcionisanje građana na teritoriji Opštine Lopare;
• teritorija na kojoj se prostire Opština Lopare je u procentima na 80% klizišta i to predstavlja veliki problem za stanovništvo. Klizišta kao elementarna pojava predstavljaju veću štetu i opasnost za građane. Takođe, to je problem koji je potrebno godinama sanirati jer ih je većina aktivna i po nekoliko mjeseci i godina. 
• većina stanovništva naglašava da je potrebno da Komisija koja radi na popisivanju i procjeni šteta, izađe ponovo na teren jer su posljedice kližišta još traju. Takođe, potrebno je ponovo uraditi geodetsku kartu za područije Opštine Lopare.

Javna rasprava realizovana je u okviru djelovanja Mreže „BRANA“ uz podršku USAID-a.