Javna rasprava Mreže 'BRANA' u Prnjavoru: Štete od poplava 10 miliona KM

Mreža 'BRANA' | 5 January 2016

Centar za lokalni i regionalni razvoj iz Dervente kao članica Mreže “BRANA”, u saradnji sa opštinom Prnjavor je krajem decembra prošle godine u skupštinskoj Sali opštine Prnjavor, organizovao sastanak o temi “Posljedice poplava i obnova poplavljenog područja na teritoriji opštine Prnjavor“.

Sastanak je bio tematski, ali se razgovaralo i o brojnim drugim temama: „Uloga civilnog društva u sanaciji posljedica poplava – predstavljanje Mreže „BRANA”, „Dosadašnje aktivnosti, problemi, planovi za naredni period opštine Prnjavor, po pitanju sanacije šteta od poplava”, „Posljedice poplava i potrebe za oporavkom u mjesnim zajednicama u slivu rijeke Ukrine”,”Percepcija građana po pitanju rezultata obnove šteta od poplava”.

Najvažniji zaključci i preporuke sa održanog sastanka su:

 

- ukupna procijenjena šteta na području opštine Prnjavor od poplava u maju i augustu 2014. godine, procijenjena je na 10 miliona KM.
- najveće štete od poplava su pretrpjeli objekti vodne infrastrukture na rijeci Ukrini, te u poljoprivredi, a stradao je i određeni broj domaćinstava. Najveće štete su bile u gornjem toku sliva rijeke Ukrine, te su problemom poplava bile izložene mjesne zajednice koje se nalaze u gornjem slivu rijeke Ukrine. Na rijeci Ukrini uništeno je 8 mostova. U dosadašnjem periodu izvršene su sanacija 2 mosta i to mosta „Čavka” koji je saniran od strane UNDP-a i jednog mosta od strane JP „ŠUME RS”. Sanacija preostalih 6 mostova je u toku i treba da bude završena tokom 2016. godine, a sanaciju mostova će izvršiti JU „Vode Srpske”, koja je i nadležna za sliv rijeke Ukrine.
- područje opštine Prnjavor nije bilo direktno pogođeno poplavama, pa je opština najvećim dijelom bila uključena u humanitarne akcije, pomoći opštinama koje su pretrpjele velike štete u poslednjim poplavama poput Doboja, Maglaja i Šamca.
- opština Prnjavor se i sa svojim vlastitim sredstvima uključila u regulaciju korita rijeke Lišnje. Tokom 2015. godine korito ove rijeke je uređeno i očišćeno, tako da je ubrzan protok ove rijeke, a i manje su mogućnosti da se izlije iz korita i poplavi priobalni pojas.
- poslije poplava najveći problem u Opštini predstavljaju klizišta, ali ona trenutno ne ugrožavaju objekte. Trenutno su samo dva klizišta sanirana, jedno je sanirano od strane UNDP, a jedno sredstvima lokalne zajednice.
- Svjetlana Gajić, direktorica područne škole u Potočanima je učesnike upoznala sa informacijom da se u neposrednoj blizini njihove škole pojavilo klizište na svega 15 metara od školskog objekta i da isto ugrožava školski objekat, koji je saniran prije nekoliko godina. Ona je uputila apel i zatražila pomoć da se što prije pristup sanaciji, kako ova škola ne bi pretrpjela štete. Direktorica ove škole je istakla da je ona nadležne u Ministarstvu prosvjete i u opštini upoznala sa problemom, ali da još niko nije preduzeo nikakve aktivnosti na sanaciji ovog klizišta. 
- najveće štete su pretrpjele mjesne zajednice u slivu rijeke Ukrine, po riječima predsjednika MZ Kulaši Živojina Novarlića najveća šteta je bila na komunalnim objektima, vodenoj infrastrukturi i poljoprivredi. Na rijeci Ukrini su stradali svi mostovi, a velika šteta je i na putnoj infrastrukturi koja je poprilično oštećena. U narednom periodu mještani ovih mjesnih zajednica očekuju aktivnije uključivanje i međunarodnih organizacija, ali i lokalne zajednice u sanaciju šteta.
- takođe od strane Dragane Radulović iz Centra za socijalni rad istaknuta je potreba nabavke osnovnih potrepština za socijalno ugrožene osobe. Centar za socijalni rad je nakon poplava dodjeljivao jednokratnu novčanu pomoć za nabavku bijele tehnike, namještaja i lijekova. Ona je istakla da je u trenucima poslije poplava bitno pružiti socijalno-psihološku pomoć ugroženim osobama, te da su oni osposobljeni kao ustanova za pružanje ovog vida podrške.
- učesnici sastanka su istakli potrebu značajnijeg jačanja kapaciteta civilne zaštite i vatrogasne jedinice u pogledu obuke, nabavka dodatne opreme i materijala, uređaja za obavještavanje građana, kako bi se ove institucije mogle uključiti u pomoć stanovništvu tokom poplava ili drugih elementarnih nepogoda.