Javna rasprava Mreže 'BRANA' održana u Kaknju

Mreža 'BRANA' | 5 January 2016

Institut za razvoj mladih KULT, kao članica Mreže “BRANA”, u saradnji sa Općinom Kakanj u zgradi ove općine organiziralo je krajem decembra javnu raspravu o temi “Sanacija i obnova poplavljenog područja na teritoriji općina Kakanj˝.

Cilj javne rasprave bio je poboljšanje dijaloga između lokalne vlasti i građana u vezi sa procesom obnove, a sve u svrhu transparentnosti pri procesu obnove.

Javnoj raspravi prisustvovali su Nurudin Hrusto,pomoćnik načelnika civilne zaštite, Sakib Kozlo, predsjednik mjesne zajednice Pope, te Mubera Omeragić i Mirha Kulović, predstavnice Zavoda za izgradnju i urbanizam Općine Kakanj.
Posjetitelji javne rasprave bili su mještani mjesnih zajednica i građani koji su bili pogođeni prošlogodišnjim poplavama.

Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu, Nurudin Hrusto je u svom izlaganju govorio o elaboratu koji govori o procjeni štete cijele općine koja iznosi preko 28 miliona što je ukupan procijenjeni iznos šteta nastalih usljed obilnih padavina u maju, 2014. godine.

Nakon što su se desile poplave formirano je osam stručnih komisija koje su u saradnji sa mjesnim zajednicama napravile procjenu štete nastalim na poljoprivrednim usjevima, stambenim, poslovnim, privrednim i drugim infrastrukturnim objektima.

Predstavnice Zavoda za izgradnju i urbanizam općine Kakanj, Mirha Kulović i Mubera Omeragić u svom izlaganju navele su šta je to što je do sada realizirano kada su u pitanju mjesna zajednica Pope i Zgošća, obzirom da je najviše građana bilo baš iz tih mjesnih zajednica.

Na području mjesne zajednice Pope bila je uništena infrastruktura kanalizacione mreže gdje je bilo ugroženo oko 1000 stanovništva. Kanalizaciona mreža naselja Pope je rekonstruisana, međutim, djelimično. Razlog tome je što građani tog naselja nisu dali da se cijevi postavljaju kroz dvorište njihovih gazdinstava. Potok koji prolazi kroz naselje Pope pri manjim padavinama ugrožava obližnje kuće te u narednom periodu je neophodno urediti korito potoka, čime će se osigurati domaćinstva, a i usjevi lokalnog stanovništa koji je često jedini izvor finansiranja.

U mjesnoj zajednici Zgošća je izgrađen most ukupne vrijednosti oko 70.000 KM. Potreba za izgradnjom se pojavila nakon što je stari most stradao usljed djelovanja vodenih bujica u maju, 2014 godine. Prvobitno je bilo planirano da se most izgradi na lokaciji starog mosta, ali je udovoljeno željama mještana koji su tražili da se lokacija izgradnje pomjeri 100 metara niže, tako da se most gradi u blizini sportskog poligona. Most je omogućio komunikaciju sa puta Kakanj-Tršće prema dijelu naselja Zgošća na desnoj obali rijeke. Izgradnju mosta finansirali su UNDP i Općina Kakanj.

 

Zaključci javne rasprave su:
- rekonstruirati industrijski put koji prolazi kroz naselje Pope koji je velikim dijelom oštećen nakon poplava 2014. godine obzirom da postoji nalog za izvršenje radova još iz ranijih godina;
- uspostaviti bolji sistem informisanja građana općine Kakanj o procesima sanacije te na koji način i gdje mogu aplicirati za donacije;
- dovršiti rekonstrukciju kanalizacione mreže u mjesnoj zajednici Pope;
- apelovati na stanovništvo da dozvole izvođačima radova korištenje njihovih parcela, ukoliko stručnjaci procijene da ne ugrožava njihovu imovinu koja se nalazi na tom području;
- djelovati preventivno u svim mjesnim zajednicama kako nam se ne bi ponovila dešavanja iz 2014. godine, i to ne samo javnih ustanova već i samih građana općine Kakanj.
- organizirati sastanak svaka tri mjeseca na kojima će se sastajati predsjednici mjesnih zajednica i načelnik Općine Kakanj, gdje bi razgovarali o gorućim problemima u svim mjesnim zajednicama te pronalazak mogućih rješenja i savjeta.