Građani Lukavca informisani o procesu oporavka nakon poplava

Mreža 'BRANA' | 18 December 2015

Udruženje građana “Justicia” iz Srebrenika, kao članica Mreže “BRANA”, u saradnji sa općinom Lukavac , u četvrtak 17.12.2015. godine, u Domu kulture organiziralo je javnu raspravu o temi “Informisanje građana o procesu obnove nakon poplava 2014 godine na području općine Lukavac”.

Cilj javne rasprave bio je unapređenje dijaloga između lokalne vlasti i građana u vezi sa procesom obnove, te poboljšanje efikasnosti, ali i transparentnosti pri procesu obnove. 
Javnoj raspravi prisustvovali su predstavnik općine Lukavac, predstavnici mjesnih zajednica i građani koji su bili pogođeni prošlogodišnjim poplavama , kao i predstavnici medija.

Dinka Turbić, članica UG 'Justicia', predstavila je Mrežu 'BRANA', njeno djelovanje, krajnje ciljeve, kao i aktivnosti koje su realizovane na području općine Lukavac u cilju transparentnosti obnove nakon poplava 2014 godine. Tom prilikom prezentovani su rezultati obnove putem međunarodnih donacija na području općine Lukavac, te istaknute trenutne aktivnosti na verifikaciji donacija od strane domaćih donatora.

Amir Sejdinović, šef Službe Civilne zaštite općine Lukavac, predstavio je dosadašnje aktivnosti lokalne vlasti u realizaciji aktivnosti domaćih donatora, odnosno domaćih institucija sa različitih nivoa vlasti, te ustupio informacije o rezultatima obnove, na području općine Lukavac. Predstavljene su sve aktivnosti vezane za sanaciju šteta od poplava i klizišta, projekti koji su završeni i oni koji se još uvijek realizuju.

Zahvaljujući aktivnom učešću u dijalogu svih prisutnih na ovoj raspravi, doneseni su zajednički zaključci i preporuke:

- unaprijediti sistem infomisanja građana općine Lukavac o procesima sanacije šteta od poplava, aktivnostima lokalne vlasti kao i mogućnostima za dobijanje pomoći ili apliciranju za dodjelu donacija;

- jačati saradnju i međusobnu razmjenu infomacija svih učesnika u procesu obnove na ovom području, od općinskih službi, mjesnih zajednica do građana ove općine;

- preventivno djelovati u slučaju prirodne nesreće, posebno u MZ u blizini rudnika Šikulje;

- jačati svijest građana o potrebi redovnog održavanja i čišćenja odvodnih kanala, potoka i rijeka u svim mjesnim zajednicama;

- održati sastanak općinskih službi za urbanizam i za razvoj sa predstavnicima mjesnih zajednica o problemima, budžetima i planovima za naredne projekte u 2016 godini.