Poziv na javnu raspravu Mreže 'BRANA' u Lukavcu

Mreža 'BRANA' | 16 December 2015

Udruženje građana “Justicia” iz Srebrenika, kao članica mreže “BRANA”, u saradnji sa općinom Lukavac, vas pozivaju da prisustvujete javnoj raspravi o temi “Informisanje građana o procesu obnove nakon poplava 2014. godine na području općine Lukavac”.

Javna rasprava će se održati u četvrtak, 17.12.2015 godine u 10:00 sati, u sali Biblioteke Doma kulture. Cilj javne rasprave je unapređenje dijaloga između lokalne vlasti i građana, te poboljšanje efikasnosti, ali i transparentnosti pri procesu obnove na području ove općine.

Mreža “BRANA” je mreža nevladinih organizacija sa područja Bosne i Hercegovine, oba njena entiteta, osnovana kako bi utvrdila stanje realiziranih i donacija koje se još uvijek realiziraju u svrhu obnove poplavljenih područja nakon poplava iz 2014 godine. Mrežu čine 22 organizacije cvilnog društva iz BiH, koje provjeravaju utrošak sredstava donacija u 78 općina/gradova u BiH.

Postojanje Mreže 'BRANA' je važno, u prvom redu, zbog transparentnosti pri procesu obnove nakon poplava kako bi građani ali i cjelokupna javnost znali da li su donatorska sredstva utrošena za pravu namjenu. Njeno postojanje je bitno kako bi se na jednom mjestu objedinile sve donacije i sabrao konačni iznos sredstava koji je uložen u BiH, te kako bi se znalo šta je sve obnovljeno tim novcem i iz kojih izvora.

Najbolji način da se vide rezultati projekta jeste web prezentacija na internetu na domeni www.brana.ba gdje je dostupna interaktivna mapa sa donacijama za svaku općinu ili grad pojedinačno. Također, navedena je svaka donacija, sa pratećom fotografijom, kratkim opisom i vrijednosti novca koji je utrošen . 
Svi podaci koji se prikupe na terenu dostupni su svim građanima u BiH i van nje.

O radu Mreže i njenim rezultatima građani se mogu informisati i putem lokalnih nevladinih organizacija koje rade na terenu. Također, građani mogu pratiti facebook stranicu ili twitter račun Mreže 'BRANA'.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte:
Udruženje građana “Justicia”
ul. Zlatnih ljiljana bb Srebrenik
tel. 062/974-505
justicia.tk@gmail.com