Rasprava Mreže 'BRANA': Štete u Kladnju 11 miliona KM, obnova još traje

Mreža 'BRANA' | 14 December 2015

U Kladnju je protekle sedmice održana javna rasprava o realizaciji donatorskih sredstava nakon poplava 2014, na kojoj je, u uvodnom dijelu, predstavnik Centra za razvoj i podršku iz Tuzle kratko prezentirao ulogu Mreže 'BRANA', s akcentom na transparentnost utroška stranih i domaćih donatorskih sredstava na sanaciju šteta nakon poplava. Prisutnima se obratio i predstavnik Civilne zaštite Općine Kladanj detaljno informišući prisutne o svim donacijama prispjelim na područje ove općine nakon poplava, uključujući i sredstva iz općinskog budžeta.

Predstavnik Općine Kladanj je na samom početku istakao neregularnost raspodjele sredstava viših nivoa, objasnivši da su neke općine lažirale podatke o procjeni, s ciljem povlačenja više sredstava, jer je raspodjela donacija vršena u skladu sa procentom procijenjenih nastalih šteta u pojedinim općinama.

Šteta nastala nakon poplava i klizišta 2014. u općini Kladanj procijenjena je na više od 11 milona KM, većinom se odnosi na infrastrukturu, zatim na poslovni sektor, a najmanje su pogođeni privatni objekti. Predstavnik je istakao da Općina Kladanj nije dobila dovoljno sredstava koliko je bilo potrebno za saniranje šteta, budući da je većina tih donacija isključivo bila namijenjena privatnim stambenim jedinicama.

Općina Kladanj je u cjelosti transparentno provela proceduru dodjele sredstava, od tenderske procedure, implementacije, kontrole utroška sredstava do završnih izvještaja. Završni izvještaj se podnosi Općinskom vijeću čije sjednice prati lokalna radio stanica. Radio Kladanj subotom emitira kompletnu sjednicu tako da građani imaju potpuni uvid u raspodjelu i realizaciju utroška doniranih sredstava.

Predstavnik općine Kladanj je istakao neke najznačajnije, realizovane aktivnosti kao što je saniranje i uređenje riječnih korita na najkritičnijim mjestima, oko 30 intervencija na zaustavljanju klizišta, urađeno je 12 mostova. Preko 40 porodica koje su na neki način bile ugrožene poplavama primile su pomoć, sanirano je dosta putne, kanalizacione te vodovodne mreže na području općine. Takođe su dodijeljena i dva plastenika, higijenski paketi i sl.

Predstavnica JP „Karaula“ Kladanj, istakla je projekat realizovan pomoću sredstava Federalnog Zavoda za zapošljavanje, preko javnog poziva „Zajedno u obnovu“, namijenjen isključivo za sanaciju šteta od poplava i klizišta, a tokom realizacije zaposlili su radnike prijavljene na birou za zapošljavanje.

U Općinu Kladanj stigla je pomoć u visini od oko 1,4 miliona KM, iako je procijenjena šteta na više od 11 miliona KM. Izvještaj o uloženim donatorskim sredstvima redovno se ažurira, osim informacija o donacijama koje su direktno upućene korisnicima, većinom na školske objekte.

Prisutni korisnici donacija su iskazali svoje zadovoljstvo zbog iskazane podrške i ostvarenje saradnje sa predstavnicima lokalne vlasti Općine Kladanj, brzim i adekvatnim reagovanjem na nastalu situaciju nakon poplava, te podjelom donatorskih sredstava.

 

Preporuke:
- uspostaviti bolji sistem, bolju vertikalnu i horizontalnu komunikaciju i povezanost viših nivoa vlasti i općina; 
- veća briga pojedinaca o zaštiti okoliša sigurno će spriječiti ili ublažiti prirodne nepogode (neodgovorno sječenje šuma) i sl.;
- viši nivoi vlasti bi trebali uspostaviti fleksibilnije pravilnike o raspodjeli sredstava za pomoć ili proces prepustiti općinskom nivou;
- skratiti, pojednostaviti procedure prikupljanja dokumentacije potrebne za dodjelu donacije;
- pri donošenju odluka o dodjeli sredstava općinskim komisijama dati veće ingerencije;
- sredstva dodjeljivati prema zahtjevima općine, tj. usmjeriti sredstva prema procijenjenoj situaciji i potrebi u okviru jedne općine, a ne na osnovu jedinstvenih kriterija koji ne odgovaraju nastalom stanju; 
- transparentnija raspodjela prema općinama sa viših nivoa vlasti;
- fleksibilnije procedure za javne nabavke u realizaciji doniranih sredstava, ali isključivo namijenjenih za sanaciju šteta od prirodnih nepogoda;
-više fleksibilnosti dati komisijama koje su formirane od organa javne uprave, kako bi raspodjela bila ravnopravna, u skladu sa stanjem i prioritetima na području općine.