O štetama od poplava na području USK razgovara se u Bihaću

Mreža 'BRANA' | 11 December 2015

Javna tribina Mreže 'BRANA' će se održati u sali Kulturnog centra Bihać u petak (11.12.2015.) sa početkom od 10 sati.

Na javnoj tribini svoje dosadašnje i buduće aktivnosti građanima će prezentirati Uprava civilne zaštite grada Bihaća i Crveni križ USK-a, a koji će biti i na raspolaganju da odgovore na sva pitanja zainteresiranih.

 

Slobodno učešće mogu uzeti svi građani grada Bihaća i USK-a te izložiti svoja iskustva i probleme kojima su se susretali tokom i nakon poplava.

Posjedujete informacije o zloupotrebama pri utrošku sredstava namijenjenih obnovi nakon poplava? Niste zadovoljni utroškom ili raspodjelom donatorskih? Niste zadovoljni do sada obnovljenim i preventivnim mjerama? 

Dođite, iskažite svoje mišljenje i potražite odgovore na pitanja kako bi svi zajedno bili spremniji za buduće izazove, te kako bi utvrdili nivo transparentnosti tada javnih institucija kada je u pitanju oporavak od prošlogodišnjih polava.