Javna rasprava Mreže 'BRANA' u Kladnju

Mreža 'BRANA' | 11 December 2015

Centar za razvoj i podršku Tuzla, i Centri civilnih inicijativa (CCI) u saradnji sa općinom Kladanj, vas pozivaju na okrugli sto u okviru kojeg će biti upriličena javna rasprava o temi „Praćenje i analiza realizovanih donatorskih sredstava nakon poplava 2014. u općini Kladanj – Mreža BRANA“. Okrugli sto će biti održan u petak 11.12.2015. godine u 11:00 sati u multimedijalnoj sali općine Kladanj.

Cilj okruglog stola je unaprjeđenje dijaloga između lokalne vlasti i građana u vezi sa procesom obnove, te poboljšanje njegove efikasnosti, sa naglaskom na naredne korake i interes za poboljšanjem.

Prema,do sada, prikupljenim informacijama odobrena donatorska sredstva za sanacije iznose više od 900 miliona, a preko 7 miliona eura prikupile su javne institucije. Realni iznosi obećanih ili uloženih sredstava su u svakom slučaju mnogo veći. Međutim, ne postoje objektivni, pouzdani i na činjenicama utemeljeni podaci o stvarnoj realizaciji ovih sredstava na terenu.

Kao odgovor, Centri civilnih inicijativa, sa partnerskim organizacijama (Centar za građansko zastupanje, Centar za razvoj medija i analize i Infohouse), kreirali su mrežu od 23 nevladine organizacije pod imenom 'BRANA' – sa svrhom da prate i analiziraju procese obnove, te doprinesu jačanju ukupne transparentnosti i odgovornosti u radu javnih institucija u BiH te privatnog sektora i donatora. 
Centar za razvoj i podršku Tuzla je članica mreže BRANA, a od juna 2015. radi na praćenju realizovanih sredstava, u individualnim domaćinstvima, privrednim objektima i javnim institucijama u općinama, Olovo, Kladanj, Banovići i Živinice.

Više o radu i ciljevima mreže BRANA, kao i o dosadašnjim rezultatima monitoringa uloženih sredstava, te o iskustvima općinskih aktera u realizaciji aktivnosti obnove prisutnima će se obratiti:

1. Amir Zahirović, Centar za razvoj i podršku Tuzla
2. Zijad Vejzović, predstavnik civilne zaštite općine Kladanj

Za sve dalje informacije molim vas da se obratite u Centar za razvoj i podršku, kontakt osoba Amir Zahirović 035 255 217.