Javna rasprava Mreže 'BRANA': Opština Brod nezaštićena od poplava

Mreža 'BRANA' | 7 December 2015

Centar za lokalni i regionalni razvoj – član mreže “BRANA”, u saradnji sa opštinom Brod je 04. decembra 2015. godine u skupštinskoj sali opštine Brod, organizovao sastanak o temi “Posljedice poplava i potrebe za oporavkom u opštini Brod nakon poplava“.
 
Sastanak je bio tematski, ali se razgovaralo i o brojnim drugim temama.„Uloga civilnog društva u sanaciji posljedica poplava – predstavljanje mreže „BRANA”, „Informacije o procijenjenoj šteti, preduzete aktivnosti, problemi i planovi za naredni period opštine Brod, po pitanju sanacije šteta od poplava”, „Projekti i incijative Javne ustanove „Vode Srpske” po pitanju izgradnje efikasnog sistema za odbranu od poplava i odgovorno upravljanje vodama rijeke Ukrine i Save”, 'Percepcija građana po pitanju rezultata obnove šteta od poplava”, su neke od tema o kojima je razgovarano tokom sastanka.
 
Uvodna izlaganja i informacije o štetama na području opštine Brod predstavio je zamjenik načelnika opštine Brod Goran Garačić, dok je informaciju o projektima i inicijativama Javne ustanove „Vode Srpske”, pripremio Ane Mihajlov, službenik ove ustanove. Sastanku je prisustovalo 30 učesnika, a učesnici su bili: načelnik opštine Brod, načelnik Odjeljenja civilne zaštite, vatrogasno društvo, načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, Centar za socijalni rad, predstavnici Radio Broda, predstavnici osnovne i srednje škole, predstavnici javnih preduzeća, predstavnici mjesnih zajednica i predstavnici organizacija civilnog društva..
 
Najvažniji zaključci i preporuke sa održanog sastanka su sljedeći:
 
- ukupna procijenjena šteta na području opštine Brod nastala usljed poplava 2014. godine iznosi 1.500.000 KM.
- problem poplava u opštini Brod je usko povezan sa slivom rijeke Save i rijeke Ukrine. Najznačajniji vodoprivredni objekti koji štite opštinu Brod od poplava su savski nasip i obodni kanal koji odvodi atmosferske i površinske vode u rijeku Ukrinu, koji su u veoma lošem stanju. Učesnici su istakli da u ove objekte više od 20 godina nisu ulagana značajnija finansijska sredstva u njihovo čišćenje i održavanje. Takođe istaknuto je da i poslije poplava 2014. godine vrlo malo ili gotovo ništa nije urađeno na sanaciji ovih objekata, te stoga građani opštine Brod opravdano strahuju da će biti poplavljeni poslije svake veće kiše.
- prema riječima Ane Mihajlova službenika javne ustanove „Vode Srpske” sa čišćenjem i utvrđivanjem savskog nasipa i obodnog kanala još uvijek se nije počelo, a kada će nezna ni on. Jedan od razloga zbog koji se nije počelo sa radovima iako su obezbjeđena kreditna sredstva od Evropske banke je i zagađenost dijela kanala minama, ali i sanacija kanala i obala rijeka u opštinama koje su pretrpjele veće štete u poplavama 2014. godine (Doboj, Šamac, Maglaj, Bijeljina). Tako da se pojavio problem sa minama kao razlog odlaganja početka radova.
- sadašnji sistem zaštite od poplava na rijeci Savi neće moći u narednom periodu spasiti stanovnike opštine Brod od poplava ukoliko se ne preduzmu aktivnosti sanacije klizišta na pojedinim dijelovima nasipa i podizanja nivoa zaštite pumpnih stanica u Ivanjskom polju koje je bilo ugroženo u posljednjim poplavama.
- učesnici sastanka su istaklli potrebu značajnijeg jačanja kapaciteta civilne zaštite i vatrogasne jedinice u pogledu obuke, nabavka dodatne opreme i materijala, uređaja za obavještavanje građana, kako bi se ove institucije mogle uključiti u pomoć stanovništvu tokom poplava ili drugih elementarnih nepogoda;
- istaknuta je potreba adekvatnog hidrometerološkog prognoziranja i ranog upozoravanja (monitoring, mjerenja vodostaja, kvaliteta i kvantiteta voda), te bolja koordinacija opština i uključivanje udruženja građana u ovaj proces posebno onih koji se bave poljoprivredom i zaštitom životne sredine;
- svi učesnici su saglasni da iako su tokom poplava 2014. godine pretrpjeli značajne i velike štete, pomoć od međunarodne zajednice i viših nivoa vlasti u ovoj opštini je izostala, zbog čega su svi građani opštine Brod jako nezadovoljni, te su otvoreno zatražili da Mreža 'BRANA' informiše donatore sa kojima ima kontakt. Nijedan projekat rekonstrukcije i sanacije poslije poplava u ovom gradu nije realizovan.
- učesnici su zatražili i pomoć u medijskom predstavljanju šteta od poslednjih poplava u opštini Brod;