Javna rasprava Mreže 'BRANA' održana u Srebreniku

Mreža 'BRANA' | 4 December 2015

Udruženje građana “Justicia” iz Srebrenika, kao članica mreže “BRANA”, u saradnji sa općinom Srebrenik, u četvrtak 3.12.2015 godine, u sali za sastanke motela Gradina, organiziralo je javnu raspravu o temi “Informisanje građana o procesu obnove nakon poplava u 2014. godini na području općine Srebrenik”.
Cilj javne rasprave bio je unapređenje dijaloga između lokalne vlasti i građana u vezi sa procesom obnove, te poboljšanje efikasnosti, ali i transparentnosti pri procesu obnove.

Javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici općine Srebrenik, predstavnici javnih ustanova, mjesnih zajednica, osnovnih škola, građani koji su bili pogođeni prošlogodišnjim poplavama i predstavnici medija.

Dinka Turbić, članica UG 'Justicia' predstavila je Mrežu 'BRANA', njeno djelovanje, krajnje ciljeve, kao i aktivnosti koje su realizovane na području općine Srebrenik, u cilju transparentnosti obnove nakon poplava 2014 godine. Tom prilikom prezentovani su rezultati obnove putem međunarodnih donacija, te istaknute trenutne aktivnosti na verifikaciji donacija od domaćih donatora.

Bajro Imširović, šef Službe Civilne zaštite općine Srebrenik , predstavio je dosadašnje aktivnosti lokalne vlasti u realizaciji aktivnosti domaćih donatora, odnosno domaćih institucija sa različitih nivoa vlasti, te ustupio informacije o rezultatima. Predstavljene su sve aktivnosti vezane za sanaciju šteta od poplava i klizišta, projekti koji su završeni i oni koji se još uvijek realizuju.

Nusret Šerifović, šef Službe za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije općine Srebrenik iznio je informacije vezane za rad Komisije za procjenu šteta na općini Srebrenik, te aktivnosti prilikom raspodjele sredstava za obnovu od strane domaćih donatora. Također, izneseni su i problemi koji su pratili obnovu na području ove općine, a to su i pojava klizišta koja ugrožavaju sigurnost građana na ovom području.

Zahvaljujući aktivnom učešću u dijalogu, svih prisutnih na ovoj raspravi, doneseni su zajednički zaključci i preporuke:
- unaprijediti sistem infomisanja građana općine Srebrenik, kako bi građani bili informisani o procesima sanacije šteta od poplava, aktivnostima lokalne vlasti kao I mogućnostima za dobijanje pomoći ili apliciranju za dodjelu donacija
- jačati saradnju i međusobnu razmjenu infomacija svih učesnika u procesu obnove na ovom području, od općinskih službi, mjesnih zajednica te građana ove općine
- jačanje svijesti građana o potrebi redovnog održavanja I čišćenja odvodnih kanala, potoka i rijeka, u svim mjesnim zajednicama, odnosno preventivno djelovanje