Mreža 'BRANA' predstavljena u Modriči i Šamcu

Mreža 'BRANA' | 3 December 2015

Proteklih nekoliko dana na području Modriče i Šamca održana je javna kampanja na kojoj je predstavljen rad Mreže 'BRANA' odnosno građanima je omogućeno da se upoznaju sa načinima na koje mogu prijaviti eventualne zloupotrebe vezane za proces obnove nakona poplava. Putem štandova postavljenih na frekventnim mjestima u ovim opštinama građani su mogli dobiti promotivne materijale odnosno putem laptop računara pogledati kako funkcioniše online baza podataka na web stranici Mreže 'BRANA' u kojoj su smješteni projekti obnove koje je Mreža na terenu provjerila. Prezentacije u ovim opštinama organizirao Centar za edukaciju mladih iz Travnika, koji je član Mreže 'BRANA'.