Poziv na javnu raspravu Mreže “BRANA” u Srebreniku

Mreža 'BRANA' | 2 December 2015

Udruženje građana “Justicia” iz Srebrenika, kao članica mreže “Brana”, u saradnji sa općinom Srebrenik, vas poziva na javnu raspravu o temi “Informisanje građana o procesu obnove nakon poplava 2014 godine na području općine Srebrenik”.

Javna rasprava bit će održana u četvrtak, 03.12.2015 godine u 11:00 sati u sali za sastanke motela Gradina. Cilj javne rasprave je unapređenje dijaloga između lokalne vlasti i građana u vezi sa procesom obnove, te poboljšanje efikasnosti ali i transparentnosti pri procesu obnove.

Mreža “Brana” je mreža nevladinih organizacija sa područja Bosne i Hercegovine, oba njena entiteta, osnovana kako bi utvrdila stanje realiziranih i donacija koje se još uvijek realiziraju u svrhu obnove poplavljenih područja nakon poplava iz 2014. godine. Branu čine 22 organizacije civilnog društva iz BiH, koje provjeravaju utrošak sredstava donacija u 78 općina/gradova u BiH.

Postojanje Mreže Brana je važno, u prvom redu, zbog transparentnosti pri procesu obnove nakon poplava kako bi građani ali i cjelokupna javnost znali da li su donatorska sredstva utrošena za pravu namjenu. Njeno postojanje je bitno kako bi se na jednom mjestu objedinile sve donacije i sabrao konačni iznos sredstava koji je uložen u BiH, te kako bi se znalo šta je sve obnovljeno tim novcem i iz kojih izvora.

Najbolji način da se vide rezultati projekta jeste web prezentacija na internetu na domeni www.brana.ba gdje je dostupna interaktivna mapa sa donacijama za svaku općinu ili grad pojedinačno. Također, navedena je svaka donacija, sa pratećom fotografijom, kratkim opisom i vrijednosti novca koji je utrošen . Svi podaci koji se prikupe na terenu dostupni su svim građanima u BiH i van nje.

O radu Mreže i njenim rezultaima građani se mogu informisati I putem lokalnih nevladninih oragnizacija, koje rade na terenu, a njihovi kontakti navedeni su na istoimenoj stranici. Također, građani mogu pratiti facebook stranicu ili twitter račun Mreže Brana, te tu dobiti najnovije informacije.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte:
UG “Justicia”
ul. Zlatnih ljiljana bb Srebrenik
tel. 062/974-505
justicia.tk@gmail.com