Javna rasprava Mreže 'BRANA' u Novom Gradu: građani informisani o štetama i dobijanju pomoći

Mreža 'BRANA' | 19 November 2015

Udruženje građana "DON" nastavlja sa organizovanjem javnih rasprava u sklopu projekta Mreža "BRANA". Danas je u sali Skupštine opštine Novi Grad organizovana javna rasprava na temu “Informisanje građana o obimu šteta od poplava iz 2014-te godine i mogućnostima dobijanja pomoći”.

Cilj javne rasprave je bio informisati građane o štetama nastalim u poplavama iz 2014-te godine na području opštine Novi Grad o do sada dobijenoj pomoći i eventualnim mogućnostima za dobijanje pomoći za ugrožene u poplavama u budućnosti.
Na javnoj raspravi su učestvovali građani, predstavnici lokalne uprave,,predstavnici mjesnih zajednica, Crvenog krsta, Doma zdravlja. i civilne zaštite.

Nakon prezentovanja Mreže "BRANA", savjetnik načelnice opštine Novi Grad, gdin.Ranko Dabić, je informisao prisutne da su se u toku prošle godine, na području opštine, desile dvije poplave, majska i septembarska, koje su nanijele šteta po raznim osnovama u iznosu od 8.570.000,00 KM. Uz pomoć međunarodnih donatora, Fonda solidarnosti i Ministarstava Vlade RS, institucija i građana saniran je dio šteta na vitalnim infrastrukturnim objektima, saobraćajnicama, mostovima, privrednim i drugim objektima kao i objektima u privatnoj svojini.
Opština je dobila kredit u iznosu od 812.000 KM za sanaciju šteta a u pripremi je još 10 novih projekata za sprečavanje poplava. I dalje će se nastaviti sa saniranjem ostalih šteta.

Direktor Doma zdravlja dr. Zoran Rađenović je rekao da se u toku poplava Dom zdravlja uključio u sanaciju šteta, pri čemu su sanitarno tretirana 179 objekata u cilju dezinsekcije. Dio osoblja upućen je u druge ugrožene opštine. Evidentiran je trošak od 21.268 KM od čega smo dobili samo manji dio. Od donatora je dobijen agregat, motorna pumpa za rasipanje dezinsekcijskog sredstva i sredstva za dezinsekciju.

Ratko Pavić, predstavnik Civilne zaštite opštine Novi Grad je rekao da valja napomenuti da je zbog dugotrajnih kiša zabilježeno više manjih poplava u blizini bujičnih kanala i potoka koje su kasnije ujedinjene u majske i septembarske poplave. Potrebno je izraditi planove na sprečavanju bujica (rekonstrukcija kanala i odvoda, osposobljavanje pumpnih i prepumpnih stanica, nabavka mobilnog agregata, uređenje ušća rijeke Japre, izrada bajpasa, čišćenje i održavanje korita rijeke Suhače i potoka Tunjica i Roga. Sama služba Civilne zaštite mora se snabdjeti sa neophodnom opremom (čamci, šatori, kreveti, ćebad, megafoni, isušivači vlage u prostorijama, kao hrana i voda iz republičkih robnih rezervi).

Borka Maksimović predstavnica Crvenog krsta je izjavila da je Crveni krst preuzeo niz poslova i aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju angažmana volontera na zbrinjavanju ugroženih građana u toku poplava.Prikupljena je velika količina vode, hrane, higijenskih paketa koje su volonteri podijelili građanima. Jedan dio pomoći upućen je susjedinim opštinama.

Ermina Šumić iz Mjesne zajednice 'Urije' je kazala da je položaj mjesne zajednice uz samu obalu rijeke Sane tako da za vrijeme visokog vodostaja prijeti stalna opasnost od ugrožavanja kuća i imovine građana. Ovom prilikom se zahvalila vatrogascima koji su odigrali veliku ulogu u procesu spašavanja. Građani su pružili veliku pomoć jedni prema drugima, osjećala se građanska solidarnost i spremnost na pružanje pomoći drugima.

Zaključci javne rasprave su da je potrebno obezbjediti dodatna sredstva za saniranje štete od poplava i da će lokalna uprava iz budžetskih sredstava, u skladu sa mogućnostima raditi na prevenciji poplava u budućnosti kao i da će imati spremne projekte za slanje potencijalnim donatorima .