Održana javna rasprava Mreže 'BRANA' o utrošku donacija u Olovu

Mreža 'BRANA' | 19 November 2015

Centar za razvoj i podršku Tuzla, kao članica Mreže 'BRANA' u saradnji sa općinom Olovo, u utorak, 17.11.2015. godine u Skupštinskoj sali općine Olovo održali su javnu raspravu o temi „Praćenje i analiza realizovanih donatorskih sredstava nakon poplava 2014. u općini Olovo – Mreža BRANA“ 
Cilj javne rasprave bio je unapređenje dijaloga između lokalne vlasti i građana u vezi sa procesom obnove, te poboljšanje njegove efikasnosti, sa naglaskom na naredne korake i interes za poboljšanjem.

Javnoj raspravi u Olovu prisustvovali su predstavnici općine Olovo i općinski načelnik, predstavnici javnih ustanova i javnih preduzeća, biznis sektora, mjesnih zajednica, osnovnih i srednje škole kao i predstavnici medija, koji su iznijeli svoja iskustva, tokom perioda sanacije štete od poplava.

Prema riječima Avde Degirmendžića rukovodioca Službe Civilne zaštite Olovo, šteta od poplava na području općine Olovo procijenjena je na 11,5 miliona KM, dok je općina Olovo dobila 1 milion i 24.000 KM za sanaciju šteta, što dovoljno govori o mogućnostima koje je općina imala, do sada, za obnovu od poplava.

O utrošku sredstava i načinima raspodjele donatorskih sredstava govorila je Merisa Kaljanac šefica Službe za ekonomske poslove općine Olovo, ističući da o svim utrošenim sredstvima posjeduju dokumentaciju koja je svim zainteresovanim dostupna na uvid.

Amir Zahirović (CRP) je predstavio Mrežu 'BRANA'. Centri civilnih inicijativa, sa partnerskim organizacijama (Centar za građansko zastupanje, Centar za razvoj medija i analize i INFOHOUSE), kreirali su mrežu od 23 nevladine organizacije pod imenom 'BRANA' – sa svrhom da prate i analiziraju procese obnove, te doprinesu jačanju ukupne transparentnosti i odgovornosti u radu javnih institucija u BiH te privatnog sektora i donatora.

Na kraju je istaknuto, da svi koji su nezadovoljni raspodjelom donatorskih sredstava ili imaju informacije o zloupotrebama, kao i pozitivne primjere, to prijave na besplatan broj telefona 080 05 05 06.

Centar za razvoj i podršku Tuzla je članica Mreže 'BRANA', a od juna 2015. mjeseca radi na praćenju realizovanih sredstava, u individualnim domaćinstvima, privrednim objektima i javnim institucijama u općinama, Olovo, Kladanj, Banovići i Živinice.
Javnu raspravu mreže Brana pratili su dopisnici: Federalne televizije, Radija slobodna Evropa, Radija Olovo, Federalnog radija, koji su u svojim redovnim dnevnim emisijama kao i na web portalima, prenijeli informaciju o javnoj raspravi.