Poziv na javnu raspravu Mreže 'BRANA' u Olovu

Mreža 'BRANA' | 16 November 2015

Centar za razvoj i podršku Tuzla, i Centri civilnih inicijativa (CCI) u saradnji sa općinom Olovo, vas pozivaju na javnu raspravu na temu „Praćenje i analiza realizovanih donatorskih sredstava nakon poplava 2014. u općini Olovo – Mreža BRANA“. Javna rasprava će biti održan u utorak, 17.11.2015. godine u 11:00 sati u sali za sastanke općinskog vijeća Olovo. 
Cilj okruglog stola je unapređenje dijaloga između lokalne vlasti i građana u vezi sa procesom obnove, te poboljšanje njegove efikasnosti, sa naglaskom na naredne korake i interes za poboljšanjem.

Prema, do sada, prikupljenim informacijama odobrena donatorska sredstva za sanacije iznose više od 900 miliona eura, a preko 7 miliona eura prikupile su javne institucije. Realni iznosi obećanih ili uloženih sredstava su u svakom slučaju mnogo veći. 

Međutim, ne postoje objektivni, pouzdani i na činjenicama utemeljeni podaci o stvarnoj realizaciji ovih sredstava na terenu. 
Kao odgovor, Centri civilnih inicijativa, sa partnerskim organizacijama (Centar za građansko zastupanje, Centar za razvoj medija i analize i Infohouse), kreirali su mrežu od 23 nevladine organizacije pod imenom 'BRANA' – sa svrhom da prate i analiziraju procese obnove, te doprinesu jačanju ukupne transparentnosti i odgovornosti u radu javnih institucija u BiH te privatnog sektora i donatora. 

Centar za razvoj i podršku Tuzla je članica Mreže 'BRANA', a od juna 2015. mjeseca rade na praćenju realizovanih sredstava, u individualnim domaćinstvima, privrednim objektima i javnim institucijama u općinama, Olovo, Kladanj, Banovići i Živinice.

Izjave za medije se predviđene u 10.45 sati, a na ovu temu medijima će se obratiti: 
1. Amir Zahirović, Centar za razvoj i podršku Tuzla
2. Avdo Degirmendžić, općinski štab civilne zaštite Olovo

Za sve dalje informacije molim vas da se obratite u Centar za razvoj i podršku, kontakt osoba Alma Tihić - 061 474 868.