Poziv na javnu raspravu Mreže 'BRANA' u Doboj Istoku

Mreža 'BRANA' | 12 November 2015

Udruženje Centar za razvoj civilnog društva BiH u sklopu aktivnosti iz projekta Mreža „ BRANA“ koji se realizuje i za područje općine Doboj Istok, vas poziva da učestvujete na javnoj raspravi pod nazivom „ Rezultati obnove šteta od posljedica poplava koje su zadesile općinu Doboj Istok tokom 2014. godine - predstavljanje projekta mreža „ BRANA“ „ koja će se održati u petak, 13.11.2015 godine u prostorijama MFS - EMMAUS u Klokotnici ( bivši 'Leptir') sa početkom u 10,00 sati.

Cilj javne rasprave je informisati građane o štetama nastalim u poplavama iz 2014-te godine na području općine Doboj Istok, o do sada dobijenoj pomoći i eventualnim mogućnostima za dobijanje pomoći za ugrožene u poplavama u budućnosti.

Moderator okruglog stola je Emina Bećirović, sekretar Udruženja i saradnik u projektu Mreže „ Brana“.

Za sve informacije možete se obratiti putem kontakt telefona 053/227 238, mob. 061/644 622 ili e-mail: crcdbih@hotmail.com