Javna rasprava Mreže 'BRANA' održana u Kostajnici

Mreža 'BRANA' | 27 October 2015

U petak, 23.10.2015. u sali Skupštine opštine Kostajnica, UG "DON" je u sklopu projekta Mreža BRANA organizovao Javnu raspravu na temu “Informisanje građanao obimu šteta od poplava iz 2014-e godine i mogućnostima dobijanja pomoći”.
Cilj Javne rasprave je bio informisati građane o štetama nastalim u poplavama iz 2014-e godine na području opštine Kostajnica o do sada dobijenoj pomoći i eventualnim mogućnostima za dobijanje pomoći za ugrožene u poplavama u budućnosti.
Na javnoj raspravi su učestvovali građani, predstavnici lokalne uprave, predstavnici komisije za popis štete, predstavnici mjesnih zajednica, direktor osnovne škole, direktorica biblioteke, privrednici, predstavnici javnih preduzeća i civilne zaštite, itd.
Predstavnik lokalne uprave Aleksandar Pašić je informisao prisutne o štetama nastalim u poplavama u maju i avgustu 2014-e godine. Takođe je naveo da su imali 6 poplava od maja 2014-e godine i da je bilo poplavljeno 197domaćinstava od kojih je 110 dobilo vaučere Fonda solidarnosti RS i 800 KM od Crvenog krsta za poplavljena domaćinstva i to je sva pomoć za rekonstrukcije stambenih objekata koju su dobili.

Potpuno je renoviran i opremljen dječiji vrtić "Kestenko", rekonstruiše se kanalizacija, rekonstruisani su mostovi u Đenadiji i Kneževićima, Dom zdravlja je dobio ultrazvučni aparat. Kod raznih donatora su kandidovali: nastavak radova na kanalizaciji, loko putnu mrežu od sela Kalenderi, rekonstrukciju osnovne škole "Petar Mećava", rekonstrukciju Doma zdravlja, kino sale, 3 klizišta u centru Kostajnice i 25 manjih klizišta van grada.

Poplavljeni građani iz ulice Ranka Šipke smatraju da se mora napraviti obilaznica za saobraćaj i da bi se tada sprječile poplave kao i da je neophodno izgraditi veći nasip na Uni. Direktorica biblioteke je saopštila učesnicima da je zgrada u kojoj se nalaze kino sala, sala Skupštine Opštine i biblioteka jedina javna ustanova koja je bila totalno pod vodom i da je hitno potrebna rekonstrukcija. Direktor osnovne škole "Petar Mećava" je izjavio da je škola izgrađena 1974-e godine i da u toku padavina prokišnjava na više mjesta, a da je stolarija u toliko lošem stanju da su prozori zakovani i ne mogu se otvoriti.

Predstavnik komunalnog preduzeća je rekao da su oštećena izvorišta vode i da svaka poplava potopi izvor i da je deponija smeća u blizini potoka koji plavi deponiju i raznosi smeće. Takođe je istakao da su putevi djelimično sanirani ali ostatak stoji jer nisu završeni mostovi, kao i da je potrebno pročistiti odvodne kanale jer voda se ne može povući sa poljoprivrednih dobara i na taj način uništava uslove.

Direktor vrtića je izjavio da je prezadovoljan rekonstrukcijom vrtića i dobijenim namještajem i zahvaljuje se UNDP-u i UNICEF-u. Iz komisije za popis steta u poljoprivredi su saopštili da je Ministarstvo poljoprivrede RS-a davalo određenu naknadu za štetu nastalu na poljoprivrednim dobrima.Predstavnik opštine je dodao da su dobili agregate i crpne pumpe od IOM-a preko civilne zaštite RS ali su ih nažalost morali vratiti, a smatraju da bi im mnogo pomogle u narednim vremenskim nepogodama.

Zaključci javne rasprave su da je potrebno obezbjediti značajna sredstva da se saniraju nasipi na rijeci Uni i rječici Taviji, mostovi, odvodni kanali i klizišta da građani ne bi morali strahovati u toku padavina od novih poplava, kao i da je neophodna rekonstrukcija Osnovne škole "Petar Mećava", Doma zdravlja i kino sale.

Pozivamo građane koji žele da prijave zloupotrebe ili uspješne priče pri obnovi nakon poplava, da nazovu besplatan telefonski broj 080 05 05 06, a sve o Mreži „BRANA“ može se pronaći na web stranici www.brana.ba.