Kako unaprijediti proces oporavka poplavom uništenih područja Vukosavlja?

Mreža 'BRANA' | 23 October 2015

U opštini Vukosavlje održana je javna rasprava posvećena procesu opravka od poplava iz 2014.godine. 
Održavanjem javne rasprave otvoren je zajednički dijalog između predstavnika lokalne zajednice Opštine Vukosavlje, građana, privrednika, ali i drugih interesnih skupina, oštećenih poplavama. Na ovaj način okupile su se zainteresovane strane koje su na bilo koji način učestovale u postupku dodjele pomoći, za rješavanje određenih nejasnoća, koje su nastale tokom dodjele pomoći. Ujedno, učesnici rasprave su dali doprinos unapređenju postupka dodjele pomoći/saniranja šteta od poplava.

Pozdravne riječi učesnicima Javne rasprave uputili su Božo Mišić, zamjenik načelnika Opštine Vukosavlje i Enver Sarvan, izvršni direktor Udruženja Nezavisni biro za razvoj (NBR). Uvodno izlaganje održao je Meho Bahić, stručni saradnik službe Civilne zaštite Opštine Vukosavlje, koji je učesnicima ukratko predstavio procjenu šteta od poplava, koja je prošle godine u maju, nastala na području opštine Vukosavlje, te realizovane programe saniranja nastalih šteta. Tokom izlaganja, gdin Bahić dao je poseban osvrt na prevenciju, koja je ključna za sprečavanje ponovnih šteta od poplava, a koja je, zbog nedostatka materijalnih sredstava opštine, izostala. U tom smislu gdin Bahić naglašava nužnost rješavanja pitanja izgradnje obalo – utvrde rijeke Bosne od Dobor-kula do iza Modričkog Luga, koja teritorijalno pripada opštini Modriča, a predstavlja direktnu prijetnju opštini Vukosavlje.

Značajan doprinos Javnoj raspravi dala je i gđa Nevenka Kitić, predstavnica mjesne zajednice Jezero. Na osnovu pitanja gđe Nevenke Kitić, „ko je odredio kriterije za dodjelu pomoći? ko je davao pomoć? ko je napravio listu korisnika pomoći?“, došlo se do ključnih pitanja javne rasprave. Učesnici Skupa su se složili da je potrebno odrediti jednu instituciju i formirati stručnu komisiju, koja će jedino biti nadležna za utvrđivanje potreba, listi korisnika pomoći i distribuciju pomoći. Do navedenog zaključka, došlo se na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, jer se konstatovalo da je pomoć dijeljena po principu „kako se stizalo“ i u očitoj nekoordinaciji svih učesnika u procesu dodjele pomoći.

Javnoj raspravi prisustvovalo je šesnaest učesnika, predstavnika: opštine Vukosavlje, Centra za socijalni rad opštine Vukosavlje, NBR-a, javnog preduzeća „EKO – ČISTOĆA“, te oštećenih privrednika i građana sa područja opštine Vukosavlje.

Javna rasprava održana je u sklopu projetka BRANA, kojeg finansira USAID. Projekat BRANA implementiraju Centri civilnih inicijativa sa partnerskim organizacijama (Centar za građansko zastupanje, Centar za razvoj i analizu medija i INFOHOUSE).

 

Partnerske organizacije su, za potrebe projekta, kreirale mrežu lokalnih organizacija pod imenom BRANA. Projekat BRANA ima za cilj da doprinese transparentnosti procesa oporavka u poplavama/klizištima uništenim područjima, a time i jačanju ukupne transparentnosti i odgovornosti u radu javnih institucija u BiH, te privatnog sektora i donatora. Udruženje Nezavisni biro za razvoj je član Mreže BRANA, te je po tom osnovu zadužen da na području opština Odžak, Modriča, Vukosavlje i Gradačac obavlja projektne aktivnosti.