Poziv na javnu raspravu Mreže 'BRANA' u opštini Vukosavlje

Mreža 'BRANA' | 21 October 2015

Mreža 'BRANA' u saradnji sa opštinom Vukosavlje u četvrtak, 22.10 sa početkom u 10 sati organizira javnu raspravu o procesu oporavka od prošlogodišnjih poplava na području ove lokalne zajednice. Javna rasprava se odvija pod nazivom 'Kako unaprijediti proces oporavka poplavom uništenih područja na području opštine Vukosavlje', u kojoj su procijenjen štete već od 9,6 miliona KM. 

Na javnu raspravu pozvani su građani, predstavnici vladinog i nevladinog sektora kako bi razgovarali o unapređenju procesa obnove i njegove koordinacije koja trenutno ne postoji na trenu između različitih donatora te samih opštinskih vlasti.