U Bijeljini održana javna rasprava o obnovi nakon poplava

Mreža 'BRANA' | 14 October 2015

Javna rasprava na temu „Približavanje rada javnih institucija u BiH,  privatnog sektora , donatora i civilnog društva u procesu obnove štete nastale tokom poplava 2014. godine” realizovana je u srijedu 14. oktobra 2015. godine u velikoj sali Gradske uprave Bijeljina. Tom prilikom prisutnima su se obratili: u ime Grada Bijeljine savjetnik gradonačelnika prof. Vlado Simeunović; Ana Lučić, menadžerica Mreže 'BRANA' i Tamara Zrnović, Helsinški odbor za ljudska prava u RS. Učesnici javne rasprave su bili privredni subjekti, predstavnici institucija obrazovanja, predstavnici nevladinih organizacija, kao i predstavnici mjesnih zajednica na području Bijeljine. 

Tokom javne rasprave učesnici su istakli sljedeće:

·       -  Potrebno je u što kraćem roku riješiti nasip na Drini i Savi, posebno u dijelu mjesne zajednice Janja;

·      - Predstavnik M.Z Galac i radnik preduzeća „EKO – DEP“ Bijeljina, istakao je prijedlog koji je upućen Javnoj ustanovi „Vode Srpske“ da pod hitno krenu sa pročišćavanjem kanala Majevica, a samim tim i kanala Dašnica koji protiče kroz grad Bijeljinu;

·         - Učesnici koji su bili u komisijama za procjenu štete i korisnici donacija su istakli da sam pravilnik o procjeni i popisu štete nije dobar i da se treba mijenjati;

·     - Kada je riječ o rekonstrukciji kuća koje su potpuno oštećene ili im je potrebna sanacija, da taj projekat vodi UNDP bez učešća Gradske uprave. Takođe, predstavnici mjesnih zajednica su istakli da ne postoji komunikacija sa donatorima koje treba da bude obostrana. Nedostatak komunikacije stvara veliki problem koji može biti uporište zloupotreba i korupcije. Prijedlog koji dolazi od strane predstavnika mjesnih zajednica jeste da je potrebno da neko od njihovih članova bude uključen u komisije koje rade u oblasti donacija za svaku mjesnu zajednicu pojedinačno;

·    - Tokom javne rasprave predstavnici privrednih subjekata istakli su da je potrebno dodatno ispitati zemljište poplavljenih područja, takođe, izvještaje nakon ispitavanja što bolje približiti građanima tih lokalnih jedinica i educirati ih o novonastalim situacijama.

Javna rasprava je trajala dva sata, a nakon toga su učesnici u neformalnom razgovoru sa predstavnicima Gradske uprave, Centra Civilnih Inicjativa i Helsinškog odbora za ljudska prava u RS razgovarali o narednim koracima koji su bitni za njihove pojedinačne slučajeve kada je u pitanju oporavak nakon poplava. Javna rasprava realizovana je u okviru projekta Mreže „Brana“ koji podržava USAID-a.