Mreža 'BRANA': U Zvorniku održana javna rasprava o obnovi nakon poplava

Mreža 'BRANA' | 1 October 2015

Na javnoj raspravi su učestvovali građani MZ Ekonomija, koja je najviše pogođena u poplavama u 2014. godini. Takođe, na javnoj raspravi su učestvovali predsjednici Savjeta MZ: Boškovići, Zelinje, Drinjača, Liplje, Đulići i Ekonomija. Predstavnik CIPP Zvornik je u toku pripreme javne rasprave obavio razgovore sa predsjednicima MZ, kako bi se isti mogli pripremiti i doći sa konkretnim prijedlozima/prioritetima o kojima bi se razgovaralo.

Ispred opštine Zvornik učestvovao je Milan Cvijetinović, načelnik Odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti. Isti je u uvodnom dijelu detaljno elaborirao situaciju od same poplave, hitnih intervencija, snimanja stanja i procjenu nastale štete. Takođe je detaljno iznio podatke o završenim projektima sanacije, projektima sanacije koji su u toku i projektima sanacije koji su planirani u narednom periodu, iznoseći koje su  MZ obuhvaćene, vrijeme implementacije, vijednost projekta sa tačno navedenim iznosima od raznih donatora i iznosima koji su obezbijeđeni iz budžeta opštine Zvornik, ko je izvođač radova i druge detalje.

Nakon uvodnog izlaganja učesnici, posebno predsjednici Savjeta MZ, su imali priliku da delegiraju prioritete svako za MZ koju predstavlja. Za svaki predloženi prioritet Milan Cvijetinović, načelnik Odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti, je dao konkretan odgovor, sa tačno datim uputama kome i kako se obratiti, kako i od koga tražiti informaciju i slično, navodeći da im je na usluzi za pomoć CIPP Zvornik, udruženje koje je servis za građane već duže godina i uvijek ima odličnu saradnju sa predstavnicima lokalne vlasti.

Učesnicima je dato do znanja da kod više prioritetnih projekata, a koji se finansiraju iz budžeta opštine Zvornik, prednost imaju projekti, odnosno radovi na sanaciji, u kojima i sami građani daju svoj doprinos u novcu ili kroz svoj lični rad, što je prihvaćeno kao dobra praksa.

 

Na kraju su svi učesnici predložili da se ovakve rasprave održavaju i u drugim MZ, jer je dobar način da se građani informišu o bitnim projektima koji se implementiraju u lokalnoj zajednici.