Mreža 'BRANA' predstavljena u Modriči

Mreža BRANA | 27 August 2015

Cilj prezentacije je bio da se novinari upoznaju sa projektom odnosno da imaju kompletnije informacije za što kvalitetnije izvještavanje o procesu obnove nakon poplava u ove dvije opštine. Novinarima su prezentirane informacije o procijenjenim štetama na državnom, entitetskom i lokalnom nivou, te resursi koje posjeduje Mreža BRANA za utvrđivanje utroška donacija, što joj je osnovna misija. Mreža 'BRANA' se ovim putem zahvaljuje RTRS-u, agenciji SRNA, studiju Modriča, televiziji K3 i Srpskom kulturnom centru Modriča na prisustvovanju ovoj prezentaciji.