Predstavljeni izvještaj Mreže 'BRANA' i analiza medijskog izvještavanja

Mreža 'BRANA' | 14 April 2016

Na konferenciji Mreže ‘BRANA’ održanoj danas u Sarajevu na predstavljen je Izvještaj o realizaciji sredstava za sanaciju posljedica poplava u BiH iz 2014.godine te jedinstvena medijska analiza izvještavanja o poplavama tokom 2014 i 2015.godine

Javnosti su predstavljeni rezultati rada 23 organizacije civilnog društva na utvrđivanju utroška sredstava za obnovu nakon poplava do kojih je došlo terenskim provjerama, te u saradnji sa vlastima u BiH i donatorskom zajednicom.

Mreža ‘BRANA’ uspjela je prikupiti podatke i analizirati više od 404 miliona KM sredstava utrošenih za obnovu, što je bitan korak ka punoj transparentnosti procesa njihovog utroška.

Dokumente možete preuzeti na slijedećim linkovima:

Drugi izvještaj o realizaciji sredstava za sanaciju posljedica poplava u BiH iz 2014. godine

Kako su mediji izveštavali o poplavama u BiH?