Najava konferencije: kako su utrošena donatorska i budžetska sredstva za oporavak od poplava?

Mreža 'BRANA' | 29 March 2016

Mreža ‘BRANA’ organizuje konferenciju na kojoj će biti predstavljeni Izvještaj o realizaciji sredstava za sanaciju posljedica poplava u BiH iz 2014.godine te jedinstvena medijska analiza izvještavanja o poplavama tokom 2014 i 2015.godine 
Konferencija će biti održana u srijedu, 30.03.2016 sa početkom u 12.00 sati u Hotelu Bristol u Sarajevu, ulica Fra Filipa Lastrića 2. Izjave za medije predstavnika Mreže ‘BRANA’ predviđene su za 11.15 sati.

Novinarima će na raspolaganju za problematiku oporavka od poplava biti i predstavnici državnih i entitetskih institucija, međunarodnih organizacija, ambasada stranih zemalja i nevladinog sektora.

Javnosti će biti predstavljeni rezultati rada 23 organizacije civilnog društva na utvrđivanju utroška sredstava za obnovu nakona poplava do kojih se došlo terenskim provjerama, te u saradnji sa vlastima u BiH i donatorskom zajednicom.

Mreža ‘BRANA’ uspjela je prikupiti podatke i analizirati više od 404 miliona KM sredstava utrošenih za obnovu, što je bitan korak ka punoj transparentnosti procesa njihovog utroška. 
Pozivamo vas da izvjestite o nalazima iz ovog izvještaja i na taj način pomognete uspostavljanju sistema transparentnosti utroška budžetskog i donatorskog novca.