Ulične akcije Mreže 'BRANA' održane u Derventi, Srpcu i Brodu

Mreža 'BRANA' | 21 March 2016

U Derventi, Srpcu i Brodu organizovane su ulične akcije podjele promotivnog materijala Mreže „BRANA“ u organizaciji Centra za lokalni i regionalni razvoj iz Derventa, inače lokalnog partnera Mreže. Ulične akcije su organizovane s ciljem upoznavanja građana sa radom Mreže „BRANA“, te njihovo animiranje da se i sami uključe u akcije dostave informacija, ako imaju saznanja o zloupotrebama ili nekim uspješnim pričama nakon poplava.
U okviru uličnih akcija dijeljeni su leci, plakati i ostali promotivni materijali, a građanima je posebno skrenuta pažnja na besplatan broj telefona 080 05 05 06 na koji mogu da prijave nepravilnosti kod dodjele i realizacije donacija. Informacije su prenesene velikom broju građana sa očekivanjem da će se građani u narednom periodu aktivnije uključiti u aktivnosti vršenja pritisaka na vlasti radi brže sanacije šteta od poplava.