Javna rasprava Mreže 'BRANA' u Živinicama: Korisnici donacija zadovoljni obnovom nakon poplava

Mreža 'BRANA' | 29 February 2016

Javna rasprava o realizaciji donatorskih i budžetskih sredstava u općini Banovići održana je u utorak, 23.02.2016. godine u općinskoj sali,a prisustvovalo joj je dvadesetak korisnika pomoći.

Amir Mrkonjić, pomoćnk načelnika za obnovu i razvoj je ispred općine Banovići pozdravio prisutne građane, nakon čega je Amir Zahirović, predstavnik Centra za razvoj i podršku kratko prezentirao ulogu MREŽE 'BRANA', s akcentom na transparentnost utroška stranih i domaćih donatorskih sredstava na sanaciju šteta nakon poplava.

Cjelokupni izvještaj o utrošenim sredstvima namijenjenim za sanaciju šteta nakon poplava 2014. podnio je Hasib Mujić, šef Službe civilne zaštite u općini Banovići. Mujić je istakao da procijenjena šteta nakon poplava iznosi oko 8 miliona KM. Donirana sredstva su rapoređena za izgradnju stambenih jedinica koje su totalno uništene (ili neko drugo alternativno rješenje) i infrastrukturu, tako da su oštećene stambene jedinice, za sada ostale bez potrebne pomoći za sanaciju.

Preko općinskog buždeta, do sada je uplaćeno cca. 320.430 KM od Kantonalne uprave civilne zaštite, Vlade Federacije kantona, Vlade Federacije BiH i Federalne uprave Civilne zaštite. Općina Banovići je, takođe, otvorila i donatorski račun za pojedince i firme koji su donirali sredstva za ugrožene porodice, te je do danas prikupljeno oko 361.966 KM, od čega je realizovano 285.000 KM. Preostala sredstva će, takođe komisijski biti raspoređena u narednom periodu. O uloženim sredstvima nevladinih organizacija koje su dijelile pomoć bez konsultacija sa nadležnim službama, Mujić nije izvještavao jer općina i Civilna zaštita nisu imale uvid u finansijski dio.

Naglašeno je da, štete uzrokovane poplavama, nisu potpuno sanirane zbog nedostatka sredstava, a pored toga iskazano je nezadovoljstvo zbog neravnopravne raspodjela sredstava među opštinama.

Učesnici javne tribine su diskusiju i pitanja najviše usmjerili na mogućnost proširenja programa pomoći i nove donacije koje bi riješile preostale, nesanirane štete. Prisutni korisnici donacija su iskazali svoje zadovoljstvo zbog iskazane podrške i pomoći koju su dobili, uz pojedine pritužbe na nekvalitetno izvođenje radova, te nemogućnost reklamacije i naknadnih popravki.

 

Preporuke:
- Omogućiti općinama veći uticaj na kriterije i samu raspodjelu budžetskih sredstava viših nivoa vlasti;
- Veća briga i uključenost svih nas, pojedinaca u zbrinjavanju otpada i čišćenju otpada oko svojih stambenih objekata;
- Ne odlagati otpad u rijeke i time blokirati protok vode, kao i odvodne kanale;
- Potrebna bolja/pravednija raspodjela sredstava među općinama na području Tuzlanskog kantona;
- Građani trebaju redovno pratiti javne pozive za dodjelu sredstava, a ne očekivati od organa Općine da ih lično informišu;
- Pravilno popunjavati aplikacione forme;
- Pri apliciranju podnijeti svu potrebnu dokumentaciju;
- Potrebna kontinuirana saradnja sa svim potencijalnim donatorima i fondacijama.