Javna rasprava u Domaljevac Šamcu: Građani zahvalni donatorima za pomoć

Mreža 'BRANA' | 29 February 2016

Udruženje za zaštitu žiranata u BiH u saradnji sa opštinom Domaljevac, organizovalo je u petak, 26.02.2016. godine javnu raspravu o temi „Rezultati obnove šteta od poplave iz 2014. godine, očekivanja građana i mogućnosti lokalne uprave”. Javna rasprava je organizovana u sali Hrvatskog doma u Domaljevcu.

Izvještaje o pričinjenoj šteti i dobijenoj pomoći na području opštine Domaljevac su podnijeli Franjo Blažanović, viši referent za društvene djelatnosti, Luka Lucić, viši samostalni referent za lokalni razvoj i Joco Cvjetković, lokalni koordinator Mreže 'BRANA'.

Na početku javne rasprave prisutnima se obratio Joco Cvjetković predstavnik Udruženja žiranata BiH, koji je bio lokalni koordinator Mreže Brana za područje opštine Domaljevac-Šamac. On je prisutne građane obavijestio o radu Mreže 'BRANA', razlozima osnivanja Mreže, glavnim ciljevima koji se žele postići i njenim rezultatima rada sa osvrtom na obim pristigle pomoći i rezultate obnove šteta od poplava iz maja 2014. godine, koje je mreža prikupila za opštinu Domaljevac. Prisutni su obaviješteni da je Mreža 'BRANA' obradila donacije koje su pristigle u opštinu Domaljevac u visini od oko 5 miliona KM.

Predstavnici opštine Domaljevac su prisutnima iznijeli podatke o obimu pričinjene štete na području opštine, načinu procjene štete (metodologiji), samom popisu šteta i količini pristigle pomoći za sanaciju istih. Tom prilikom je rečeno da je poplava pričinila štetu u visini od 54 miliona KM (privatno vlasništvo 33 miliona KM, pravni subjekti 14 miliona KM, javne ustanove i institucije 1,5 milona KM, ostalo 5,5 miliona KM).

Istaknuto je da je opština Domaljevac dobila 1.640.591 KM pomoći od raznih donatora i do sada je putem lokalne uprave, implementirano 1.131.469 KM, za što sve postoji uredna dokumentacija sa ugovorima, spiskovima korisnika ili lokacijskim mjestom. Ostatak donacija je u postupku raspodjele kroz završetak započetih projekata i u postupku odabira korisnika kroz konkursnu proceduru. Opština Domaljevac ne posjeduje podatke o donacijama koje su došle na područje opštine, a koje ima Mreža „BRANA“. Istakli su da su to donacije koje su dijeljene sa viših nivoa vlasti ili međunarodnih donatora, a koje nisu uključile lokalne vlasti u raspodjelu istih.

Jedinstven stav prisutnih je da je ovakav vid rasprave i sastanaka veoma dobar i poželjan, pri čemu su izrazili pohvalu Mreži 'BRANA' što im je ona prva omogućila da iznesu svoj stav i probleme na ovaj način. Iskazana je i zahvalnost Mreži „BRANA“ što je prva u BiH prikupila ovakve podatke i omogućila građanima da imaju uvid u obim nastale štete i visinu pristigle pomoći za njeno saniranje. Istaknuto je da je ovaj sastanak dobra osnova za održavanje sljedećih sastanaka, na kojima građani opštine Domaljevac treba da budu informisani o svim donacijama i spiskovima korisnika, a posebno korisnicima pomoći iz sredstava lokalnog proračuna.

Tokom javne rasprave učesnici su iznosili svoje probleme i postavljali su razna pitanja. Jedinstven stav učesnika je da su puno zahvalni donatorima na pomoći koja je bila pravovremena, jer bez toga ne bi mogli sanirati štete koje su pretrpjeli. Istaknuto je da je bilo propusta pri podjeli pristigle pomoći i velike su zamjerke na odabir prioritetnih kategorija pri podjeli novčanih sredstava i propusta pri popisivanju i procjeni šteta.

Nezadovoljstvo građana je bilo i sa činjenicom da su novčanu pomoć dobijali i ostali članovi jednog domaćinstava, a da nisu nosioci gazdinstva, što nije bilo propisano kriterijumima za dobijanje pomoći. Pored ovoga izraženo je i nezadovoljstvo na rad izvođača radova pri sanaciji kuća, gdje je istaknut veoma loš kvalitet radova i ugrađenog materijala i veoma loš odnos samog izvođača prema korisniku, iz razloga što niko nije kontrolisao rad izvođača, a korisnici nisu dobili zapisnike o izvršenim radovima, tako da ne znaju ni kome da se žale. Zajednička konstatacija je da se šteta nije mogla nadoknaditi u stopostotnom iznosu ali da je većina na neki način pomognuta. Prisutne je interesovalo i to zašto vlasti FBiH nisu omogućile poreske olakšice privrednicima sa poplavljenih područja, a to su obećavali.

Zaključci sa javne rasprave:

1) obavezno održati još jedan sastanak za koji se moraju pripremiti: 
a) svi spiskovi korisnika koji su dobili pomoć iz proračuna opštine Domaljevac,
b) svi spiskovi korisnika koji su dobili pomoć od ostalih donatora,
c) odgovoriti koji su bili kriterijumi za podjelu novčanih sredstava,
d) uputiti dopis Crvenom križu FBiH da odgovori koji su kriterijumi bili za odabir korisnika pri podjeli novčane pomoći na lokalnom nivou putem opštinskog Crvenog križa,
e) zašto domaće firme nisu dobijale poslove na sanaciji šteta.

2) u narednom periodu se trebaju svi maksimalno potruditi, a posebno iz lokalne vlasti na dobijanju dodatnih sredstava za sanaciju, zato što još ima korisnika kojima je ta pomoć neophodna.

 

Predstavnici lokalne vlasti su obećali da će opština Domaljevac maksimalno iskoristiti mogućnosti dobijanja još sredstava, kroz podnošenje konkretnih i kvalitetnih projekata međunarodnim donatorima.