Još jedna ulična akcija Mreže 'BRANA' u Brčkom

Mreža 'BRANA' | 26 February 2016

Omladinski centar "Vermont" organizovao je danas uličnu akciju u centru grada Brčkog putem koje je upoznao građane o radu Mreže i načinima da i sami doprinesu utvrđivanju utroška novca za obnovu nakon poplava. Podijeljeni su promotivni materijali Mreže 'BRANA', a građanima je posebno skrenuta pažnja na besplatan broj telefona na koji mogu da prijave nepravilnosti kod dodjele i realizacije donacija. Predstavljeni su i neki od rezultata iz izvještaja o utrošku donacija koji je nedavno objavljen.