Info štand Mreže 'BRANA' u Srebreniku

Mreža 'BRANA' | 23 February 2016

Udruženje 'Justicia', članica Mreže 'BRANA' organizovala je proteklih nekoliko dana dva info štanda na kojima je građanima Srebrenika približilo rad Mreže te mogućnosti da prijave eventualne zloupotrebe pri procesu obnove nakon poplava iz 2014.godine. Građanima su podijeljeni promotivni materijali Mreže, te predstavljeni načini komunikacije sa lokalnim partnerskim organizacijama, te besplatna telefonska linija 080 05 05 06 i web stranica brana.ba