Poziv na javnu raspravu Mreže 'BRANA' u Travniku

Mreža 'BRANA' | 23 February 2016

Centar za edukaciju mladih (CEM) Travnik u sklopu aktivnosti iz projekta Mreže „BRANA“, koji se realizuje i za područje općine Travnik, Vas poziva da učestvujete javnoj raspravi o temi „Rezultati obnove šteta od posljedica poplava koje su zadesile općinu Travnik tokom 2014. godine - prezentacija projekta mreža „BRANA“, koja će biti održana u petak, 26.02.2016. godine u prostorijama Centra za edukaciju mladih, na adresi Mali trg bb, Travnik, u 10,00 sati.

Cilj javne rasprave je promocija projekta Mreža „Brana“, informisanje građana o štetama nastalim u poplavama iz 2014. godine na području općine Travnik o, do sada dobijenoj pomoći i eventualnim mogućnostima za dobijanje pomoći, za ugrožene u poplavama u budućnosti.

 

DNEVNI RED:

 

·         10,00 – 10,05 Uvodna riječ 

·         10,05 - 10,20 Predstavljanje projekta mreža „Brana“ 

·    10,20 – 10,40 Predstavljanje izvještaja o procjeni šteta od prirodnih nepogoda koja su uzrokovala pojavu poplava i klizišta na području općine Travnik, tokom 2014. godine 

·   10,40 –11,00 Predstavljanje rezultata obnove šteta – učešće međunarodnih i domaćih donatora u obnovi 

·         11,00 – 11,15 Diskusija 

·         11,15 – 11,25 Zaključci 

 

 

Za sve informacije kontakt telefon: 030/511 565, ili e-mail: cem@bih.net.ba