Javna rasprava Mreže 'BRANA' u Šamcu: Štete od poplava veće od 109 miliona KM

Mreža 'BRANA' | 19 February 2016

Udruženje za zaštitu žiranata u BiH u saradnji sa opštinom Šamac, organizovalo je javnu raspravu u četvrtak, 18.02.2016. godine o temi „Rezultati obnove šteta od poplave iz 2014. godine, očekivanja građana i mogućnosti lokalne uprave”.

Učesnici javne rasprave bili su predstavnici opštine Šamac, predstavnici nekih javnih preduzeća, predstavnici mjesnih zajednica, građani i mediji. Prisutnima su se obratili Milan Simić, načelnik Odjeljenja za privredu opštine Šamac, Svetozar Evđić, šef Službe za ekonomski razvoj opštine Šamac i Joco Cvjetković iz Udruženja za zaštitu žiranata u BiH.

Na početku Javne rasprave prisutnima se obratio Joco Cvjetković predstavnik Udruženja žiranata, koji je bio lokalni koordinator mreže 'BRANA' za područje opštine Šamac. On je prisutne građane obavijestio o radu Mreže, razlozima osnivanja mreže, glavnim ciljevima koji se žele postići i rezultatima rada Mreže, sa osvrtom na obim pristigle pomoći i rezultate obnove šteta od poplava iz maja 2014. godine, koje je Mreža prikupila za opštinu Šamac.

Predstavnik opštine Šamac Milan Simić, načelnik Odjeljenja za privredu, prisutnima je iznio podatke o obimu pričinjene štete na opštini Šamac, načinu procjene štete (metodologiji), samom popisu šteta i količini pristigle pomoći za sanaciju istih. Prije samog izlaganja ovih podataka prisutnima su podijeljeni materijali o pristigloj pomoći, sa nazivom donatora, nazivom projekta na koji su sredstva utrošena, izvorima i strukturom sredstava i stepenom realizacije istih, da bi i sami prisutni mogli lakše pratiti izlaganje.

Tom prilikom je rečeno da je poplava pričinila štetu opštini Šamac u visini od preko 109 miliona KM (privreda 14 mil. KM, privatna svojina 71 mil. KM, poljoprivreda 12 mil. KM, opštinska infrastruktura 12 mil. KM). Na poplavljenom području je stradalo gotovo 80 % stočnog fonda. Prilikom poplave su smrtno stradale dvije osobe. Opština Šamac je dobila više od 37,8 miliona KM pomoći od međunarodnih donatora, domaćih donatora, pomoći iz budžeta Republike Srpske, Fonda solidarnosti Republike Srpske i drugih. O svim projektima postoji uredna dokumentacija i izvještaji i sve je objavljeno na sajtu opštine.

Šef službe za ekonomski razvoj u opštini Šamac Svetozar Evđić je objasnio prisutnima strukturu sredstava koje je izdvojila opština Šamac iz budžeta za sanaciju šteta od poplava. Učešće u raspravi su uzeli i skoro svi prisutni građani. Jedinstven stav prisutnih je da je ovakav vid rasprave i sastanaka veoma dobar i poželjan, pri čemu su izrazili pohvalu Mreži što im je ona prva omogućila da iznesu svoj stav i probleme na ovaj način. Tokom javne rasprave učesnici su iznosili svoje probleme i postavljali su razna pitanja.

Jedinstven stav učesnika je da su puno zahvalni donatorima na pomoći koja je bila pravovremena, jer bez toga ne bi mogli sanirati štete koje su pretrpjeli. Građani se pitaju kako niko nije odgovarao za propuste koji su napravljeni u neobavještavanju stanovništva o nadolazećoj poplavi i zloupotrebe pri podjeli same pomoći. Istaknuto je da je bilo propusta i pri popisivanju šteta.

Bilo je slučajeva nedobijanja vaučera zbog toga što je korisnik u međuvremenu umro ili je napisano pogrešno ime, na šta su reagovali predstavnici opštine i obećali pomoć da se to riješi. Pored ovoga izraženo je i nezadovoljstvo na rad izvođača radova pri sanaciji kuća, gdje je istaknut veoma loš kvalitet radova i ugrađenog materijala i veoma loš odnos samog izvođača prema korisniku, iz razloga što niko nije kontrolisao rad izvođača, a korisnici nisu dobili zapisnike o izvršenim radovima, tako da ne znaju ni kome da se žale. Istaknuto je i nedobijanje odgovora na žalbe koje su upućene na adrese raznih donatora, a odnose se na nedobijanje pomoći posle konkursne procedure.

Zajednički zaključak je da se šteta nije mogla nadoknaditi u stopostotnom iznosu ali da je većina na neki način pomognuta. U narednom periodu se maksimalno trebaju svi potruditi, a posebno iz lokalne vlasti na dobijanju dodatnih sredstava za sanaciju, zato što još ima korisnika kojima je ta pomoć neophodna. 

 


Predstavnici lokalne vlasti su obećali da će opština Šamac maksimalno iskoristiti mogućnosti dobijanja još sredstava kroz podnošenje konkretnih i kvalitetnih projekata međunarodnim donatorima. Prisutni su obaviješteni i o razgovorima koji se vode sa donatorima o mogućnosti dobijanja pomoći kojom bi se izbušili arterski bunarevi u mjesnim zajednicama koje nemaju vodovod, kojima bi se riješio problem pitke vode.