Info štand Mreže 'BRANA' organiziran u Čeliću

Mreža 'BRANA' | 18 February 2016

Udruženje 'Justicia' iz Srebrenika kao članica Mreže 'BRANA' danas je u Čeliću organiziralo info štand putem kojeg su informirali građane ove općine o procesu obnove nakon poplava, načinu dobijanja informacija i radu Mreže.

Pored ovoga, promovirani su i načini komunikacije sa Mrežom 'BRANA' putem besplatnog telefonskog broja 080 05 05 06 ili web stranice brana.ba gdje se potpuno besplatno mogu prijaviti zloupotrebe prilikom utroška sredstava namijenjenih za obnovu.