Javna rasprava Mreže 'BRANA': U Banjaluci ne postoje protokoli u slučajevima poplava

Mreža 'BRANA' | 17 February 2016

Omladinski komunikativni centar Banja Luka (OKC) u saradnji sa gradom Banja Luka, organizovao je javnu raspravu na temu „Praćenje i analiza realizovanih donatorskih sredstava nakon poplava 2014. Na području Grada Banja Luka– Mreža BRANA“.

Prema, do sada,  prikupljenim informacijama odobrena donatorska sredstva za sanacije iznose više od 900 miliona, a preko 7 miliona eura prikupile su javne institucije. Realni iznosi obećanih ili uloženih sredstava su u svakom slučaju mnogo veći. Međutim, ne postoje objektivni, pouzdani i na činjenicama utemeljeni podaci o stvarnoj realizaciji ovih sredstava na terenu.  

Cilj okruglog stola je unaprijeđenje dijaloga između lokalne vlasti i građana u vezi sa procesom obnove, te poboljšanje njegove efikasnosti, sa naglaskom na naredne korake i interes za poboljšanjem.

Zaključeno je da ne postoje protokoli funkcionisanja u slučajevima poput poplava, te da se mora više raditi na uvezivanju Civilne zaštite, Voda Srpske, lokalne zajednice, vatrogasaca, policije, medija , vlade i svih odgovornih. Potrebno je osigurati finansiranje regulisanja tokova Vrbanje i Vrbasa, dok su bujični potoci u određenoj mjeri regulisani. U planu rada Grada, potrebno je razgovarati sa privrednicima, koji su opterećeni porezima i nametima, iako su im firme nisu radile u periodu poplava.

Prema iskustvima s terena, korisnici, građani, su se žalili na sporost rada institucija, naglasivši da su vaučeri Grada i Vlade bili od velike koristi.

Omladinski komunikativni centar Banja Luka  je članica mreže BRANA, a od juna 2015. rade na praćenju realizovanih sredstava, u individualnim domaćinstvima,  privrednim objektima i javnim institucijama u opštinama Gradiška, Laktaši, Kotor Varoš, Čelinac i na području Grada Banja Luka