U Živinicama predstavljen detaljan izvještaj o utrošku novca za obnovu nakon poplava

Mreža 'BRANA' | 16 February 2016

U velikoj sali Skupštine opštine Živinice, 12.02.2015. od 10:00 do 12:00 sati održana je javna rasprava o realizaciji donatorskih i budžetskih sredstava prispjelih nakon poplava 2014. godine na kojoj je prisustvovalo 29 učesnika.

U uvodnom dijelu, predstavnik Centra za razvoj i podršku kratko je prezentirao ulogu Mreže Brana, s akcentom na transparentnost utroška stranih i domaćih donatorskih sredstava na sanaciju šteta nakon poplava.

Zatim se učesnicima obratio šef Općinskog štaba civilne zaštite Enver Jukić sumirajući stanje u općini Živinice nakon elementarnih nepogoda 2014., rekavši da je ukupno uništeno 978 stambenih jedinica i 35 privrednih subjekata. Naglasio je da se aktiviranje civilne zaštite prvenstveno odnosi na zaštitu i spašavanje života ljudi, a onda materijalnih sredstava. Ljudskih žrtava u općini Živinice nije bilo, ali je materijalna šteta procijenjena na iznos do 17 miliona KM, što je mnogo veći iznos od godišnjeg budžeta općine. Jukić je naglasio da su sve aktivnosti utroška sredstava provedene javno i transparentno, poštujući procedure.

U nastavku javne tribine Amir Kamberović, predstavnik općinskog Štaba civilne zaštite je podnio detaljan izvještaj utroška donatorskih sredstava za 2014. i 2015. godinu:

REKAPITULACIJA UTROŠENIH NOVČANIH SREDSTAVA U 2014 i 2015.godini:

Naziv organa:                                     2014.               2015.                ukupno

Budžet općine Živinice                  165,501.87        418,284.96      583,786.83

Kantonalni štab CZ TK                 50,000.00           33,659.45         83,659.45

Vlada Federacije BiH                  153,737.02          5,939.78          159,676.80

Vlada TK (80,500)                     70,059.56           10,440.44           80,500.00

Vlada TK (91,000)                    74,664.90            15,775.44           90,440.34

Feder.dir.robnih rezervi             4,800.00                0.00                 4,800.00

Ministar.PViŠ TK                       100,000.00             0.00               100,000.00

Vlada TK (1,500)                           0.00                 1,500.00            1,500.00 

Vlada TK (FFzP)                           0.00                60,000.00           60,000.00

Vlada TK (FFzP)                           0.00                 35,700.00          35,700.00

Federalni fond za pomoć              0.00                120,482.18        120,428,12

Federalna uprava CZ                   0.00                 20,000.00          20,000.00

Općina Centar Sarajevo               0.00                   9,961.41           9,961.41

Ukupno utrošeno                       618,763.35           731,743.66      1,350,507.01

 

EU PROGRAM OPORAVKA OD POPLAVA U 2014. i 2015. godini:

Kroz EU program oporavka od poplava preko UNDP-a na području općine Živinice izvršena je sanacija:
a) mosta na rijeci Krivača.........................................35,035.00$
b) vodopropusta u Toplicama, MZ Lukavica Gornja..15,580.00$
c) lokalnog puta u Odorovićima, MZ Višća Gornja....17,673.00$
d) JU OŠ "Đurđevik".................................................49,517.00$ i
e) dodijeljen grant za firmu Minalli d.o.o....................12,674.00$

Europska unija je za izvršenu sanaciju gore navedenih infrastrukturnih objekata i dodijeljeni grant donirala 130,479.00$.

Europska unija je kroz EU program oporavka od poplava preko UNDP-a na području općine Živinice izvršila sanaciju 104 stambena objekta oštećena od prirodnih nesreća.

Prisutni korisnici donacija su iskazali svoje zadovoljstvo zbog iskazane podrške i pomoći koju su dobili, uz pojedine pritužbe na nekvalitetno izvođenje radova, te nemogućnost reklamacije i naknadnih popravki.

Preporuke:

- Veća briga pojedinaca o zaštiti okoliša u cilju sprečavanja i ublažavanja prirodnih nepogoda;
- Aplikanti za dodjelu sredstava moraju detaljno pročitati sve uslove apliciranja definisane u konkursnoj dokumentaciji (nedostatak dokumentacije komisija za dodjelu sredstava ne može toleristi);
- Aplikanti moraju uredno popuniti sve aplikacione obrasce, uključujući i potpis aplikanta;
- Aplikanti su obavezni prikupiti i ovjeriti svu traženu dokumentaciju definisanu u konkursnom pozivu;
- Korisnici pomoći moraju detaljno pročitati Ugovor o dodjeli pomoću, te biti upoznati sa specifikacijom materijala i/ili radova;
- Korisnici ne bi trebali potpisivati dokument o primopredaji završnih radova ukoliko nisu ispunjene sve stavke iz ugovora, tj. specifikacije.