Poziv na javnu raspravu Mreže 'BRANA' u Šamcu

Mreža 'BRANA' | 15 February 2016

Udruženje za zaštitu žiranata u BiH, koje implementira projekat “BRANA” finansiran od strane USAID-a, u saradnji sa opštinom Šamac, vas poziva na javnu raspravu o temi "REZULTATI OBNOVE ŠTETA OD POPLAVE IZ 2014. GODINE, OČEKIVANJA GRAĐANA I MOGUĆNOSTI LOKALNE UPRAVE", koja će biti održana u četvrtak 18.02.2016. godine u Maloj sali hotela "Plaža" u Šamcu sa početkom u  1100 sati.

 

Na javnu raspravu su pozvani načelnik opštine, predstavnik Službe civilne zaštite, predstavnik Komisije za procjenu štete, direktori škola i drugih javnih ustanova, predsjednici mjesnih zajednica koje su obuhvaćene poplavama, predstavnici udruženja poljoprivrednika, predstavnici udruženja poslodavaca, građani i mediji.

Cilj javne rasprave je informisanje građana o štetama nastalim u poplavama iz 2014. godine na području opštine Šamac, do sada dobijenoj pomoći i eventualnim mogućnostima za dobijanje dodatne pomoći za ugrožene u poplavama.

 

DNEVNI RED

11:00 - 11:15 – Uvodno obraćanje lokalnog koordinatora Mreže "BRANA"

11:15 - 11:45 – Kratki pregled ustanovljenih šteta i dobijenih donacija

11:45 – 12:45 – Izlaganja i komentari ostalih učesnika javne rasprave

12:45 – 13:00 – Zaključci

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem telefona 065/532-442 ili e-maila jococvjetkovic@gmail.com  ili   udruga.ziranti@gmail.com