Donatorima i vlastima predstavljen izvještaj Mreže 'BRANA' o utrošku sredstava za oporavak od poplava

Mreža 'BRANA' | 5 February 2016

U Sarajevu je danas predstavljen prvi izvještaj Mreže 'BRANA' o utrošku sredstava za oporavak od poplava u BiH u 2014.godini. Pred više od 60 učesnika okruglog stola, predstavljeni su rezultati rada 23 organizacije civilnog društva koje su kroz ovu mrežu vršile provjeru utroška donatorskih i budžetskih sredstava tokom prošle godine, potičući na ovaj način veću transparentnost vlasti u BiH u procesu obnove. Izvještaj će široj javnosti biti prezentiran tokom naredne sedmice na posebnoj press konferenciji u Sarajevu.