Mreža 'BRANA' predstavila svoj prvi izvještaj o utrošku sredstava za obnovu nakon poplava

Mreža 'BRANA' | 11 February 2016

U Sarajevu je danas javnosti predstavljen prvi izvještaj o utrošku sredstava namijenjenih za obnovu nakon poplava koje su Bosnu i Hercegovinu zadesile 2014.godine. Ovo je i prvi izvještaj nakon monitoringa koji je uopšte napravljen u BiH, a do sada vlasti u našoj zemlji nisu objavile sličan dokument koji bi na transparentan način pojasnio utrošak donatorskih i budžetskih sredstava. Mreža 'BRANA' koju čine 23 organizacije civilnog društva zaključno sa 31.decembrom.2015.godine uspjela je prikupiti podatke i analizirati više od 380 miliona KM sredstava već utrošenih za obnovu, što je značajan korak ka ostvarivanju pune transparentnosti procesa njihovog utroška.


Kompletan izvještaj Mreže 'BRANA' možete pogledati na sljedećim linku.