Okrugli sto Mreže 'BRANA' u Bosanskom Petrovcu: Podzemne vode uništile naselja

Mreža 'BRANA' | 4 February 2016

U organizaciji Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Bosanski Petrovac i Udruženja ABC kao članice Mreže ''BRANA' održan je okrugli stol o temi ''Poplave i oporavak od poplava u općini Ključ''.

Iako općina Bosanski Petrovac nema vodotoke bilo koje kategorije, ona posebno na području mjesnih zajednica Krnjeuša i Smoljani, kao i Vođenica, Suvaja, Kapljuv i Bravsko, obiluje podzemnim vodama koje su izazvale potapanje ovih mjesnih zajednica. Ukupna šteta izazvana ovom prirodnom katastrofom na području općine Bosanski Petrovac iznosi skoro 260 hiljada KM.

Tokom okruglom stola održanog u srijedu, 03. 02. 2016. godine o reakciji na ovu prirodnu katastrofu, obnovi i daljim aktivnostima govorili su šef službe za civilnu zaštitu Rifet Gutlić, predsjednik Komisije za procjenu štete Dušan Branković, predsjednici mjesnih zajednice ove općine, te predstavnici Crvenog križa Ključ.

- Općina Bosanski Petrovac odgovorila je na pojavu poplava te je uspjela spasiti ljude i imovinu koja je pogođena ovom prirodnom nepogodom, istakao je šef službe za civilnu zaštitu Rifet Gutalić dodavši kako je ova općina iz rezervi za posebne namjene odmah uspjela sanirati nastalu štetu gdje je to bilo neophodno učiniti kako bi se život ali i obnova dalje mogli provoditi.

Predsjednici mjesnih zajednica govorili su o oporavku od poplava istaknuvši kako problem predstavlja što ni danas nije dovoljno istražen lokalitet MZ Krnjeuša koji nema vodotoka, već se voda pojavljivala iz zemlje što pretpostavlje postojanje podzemnih voda koje su po nekim prijašnjim istraživanjima povezane sa rijekom Krušnicom koja se nalazi u općini Bosanska Krupa.

- Stalan problem MZ Smoljana kada su u pitanju poplave predstavlja rijeka Smoljana i jame koje se valjaju na ovome području, a koje svake godine izazovu poplave. Neophodno je sanirati korito rijeke i jame kako bi se u budućnosti spriječilo ponavljanje poplava, kazao je Marinko Mrđa predsjednik MZ Smoljana.

Za područje općine Bosanski Petrovac karakterističniji su požari nego poplave, s obzirom da ova općina obiluje šumom i pašnjacima, a vodotoka gotovo da i nema. Međutim, podzemne vode su napravile veliku štetu na području ove općine.

- Općina nema kategorisanih vodotoka pa je uskraćena za uređenje vodotoka u smislu da ne može aplicirati na takve projekte na višim nivoima, a s obzirom na financijsku situaciju sama nije u stanju da adekvatno izvrši takve zahvate iako vši čitav niz aktivnosti, kazao je Dušan Branković, predsjednik Komisije za procjenu šteta općine Bosanski Petrovac. On je dodao kako je komisija brzo napravila procjenu šteta i da je sreća u nesreći ove općine što su samo 2 stambena objekta u potpunosti poplavljena koja su u potpunosti sanirana iz sredstava općine, crvenog križa i federalnog fonda.

Osim stambenih jedinica isplaćeno je i 20% štete u poljoprivredi, a sredstva su također usmjerena i u obnovu infrastrukture, pa su sanirana i 2 mosta.

Prisutni su istakli i angažman lokalnog stanovništava koje je dalo nesebičnu pomoć u obnovi šteta na području ove općine

- Crveni križ općine Bosanski Petrovac aktivirao je kapacitete u cilju odbrane od poplava, a u periodu oporavka smo podijelili dosta humanitarne pomoći, namještaja i građevinskog materijala, kao i novčanih sredstava, kazala je Sebina Nadarević ispred Crvenog križa Bosanski Petrovac i istakla da su priskočili u pomoć i drugim općinama, kao što su Žepče, Doboj, Maglaj.

Crveni križ posjeduje kapacitete kada su u pitanju situacije opasnosti od prirodnih katastrofa ali nedostatak dostavnog vozila predstavlja problem u raspodjeli pomoći ali i drugim aktivnostima koje vrše na području općine Bosanski Petrovac.

 

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Bosanski Petrovac ističe potrebu za nabavkom vatrogasnog vozila – cisterne kapaciteta 7000 litara koje bi se koristilo za saniranje požara, ali i dostavljanja pitke vode lokalnom stanovništvu koje u ljetnom periodu svake godine ostaje bez pitke vode.