Uslovi korištenja internet stranice

Ključni termini

Posjetilac stranice je bilo koje lice koje pristupa stranici 

Donator je međunarodni ili domaći subjekt koji donira sredstva, ili neki drugi partner u implementaciji, koji će doprinijeti postavljanju podataka na stranicu

Projekat je aktivnost koja se sprovodi u cilju oporavka od poplava, a koja je mapirana od strane donatora i koja je dostupna široj javnosti preko internet stranice

Sadržaj čine tekstovi, grafike, slike, video sadržaj, podaci, komentari ili neki drugi oblik informacija na stranici

Sadržaj donatora je sav sadržaj koji donatori učine dostupnim preko stranice, što uključuje fotografije, projektne lokacije, opise, hyperlinkovi, itd.

Sadržaj korisnika je sav sadržaj koji će biti postavljen od strane korisnika stranice, što uključuje komentare kao i formulare za prijavu zloupotreba i/ili pozitivne priče  

Kako stranica funkcioniše

Stranica je kreirana u svrhu da promoviše transparentnost odgovora države BiH na majske poplave iz 2014. godine. Stranica daje mogućnost korisnicima da istraže stotine domaćih i međunarodnih donacija za projekte oporavka od poplava, sa mogućnošću da postave komentare, pitanja, ili da prijave zloupotrebe. 

Stranicom upravljaju Centri civilnih inicijativa (CCI) zajednički sa mrežom NVO-a pod nazivom Brana. CCI je odgovoran za održavanje stranice, njenu sigurnost, odgovaranje na pitanja donatora, upravljanje procesom pristupanja novih donatora, verifikaciju podataka za stranicu, i uklanjanje neprikladnog sadržaja korisnika (pogledati Kosinički sadržaj ispod) 

Donatori su odgovorni za dostavljanje tačnih, ažurnih i kompletnih informacija o svojim projektima. Stranica će ovo omogućiti preko jednostavnog za korištenje interfejsa kojim se ažuriraju podaci donatora i dodaju projekti. CCI nije odgovoran za ažuriranje podataka donatora. 

Sadržaj donatora može da uključuje fotografije, geokodirane projektne lokacije, ažuriranja statusa, vrijednost projekata u dolarima, vremenske okvire, kao i informacije o broju i vrsti beneficijara projekta. Sav sadržaj od donatora je dostupan široj javnosti preko ove stranice.

Kako se uključiti?

Kao donator, možete se uključiti tako što ćete dostaviti podatke za stranicu o vašim projektima u vezi sa oporavkom od poplava. Prvi korak je da pošaljete email CCI-u na mrezabrana@gmail.com. CCI će organizovati sastanak kako bi vas upoznao sa funkcionisanjem stranice i sa aktivnostima na stranici. Dostaviće vam se i obrazac za prikupljanje inicijalnih podataka koji će se grupno postaviti na stranicu. Buduća ažuriranja će biti u odgovornosti donatora i biće implementirana putem posebnog interfejsa koji čini dio izgleda internet stranice. 

Sadržaj korisnika

Korisnici mogu da postavljaju komentare na zasebnim projektnim stranicama nakon prijavljivanja preko Livefyre platforme za upravljanje sadržajem. Donatori nemaju mogućnost da brišu komentare korisnika. Donatori mogu, ipak, da prijave CCI-u, koji je odgovoran za brisanje neprikladnog sadržaja, kršenja uslova korištenja internet stranice. 

Pri postavljanju komentara, korisnici se moraju pridržavati sljedećih uslova korištenja. Zabranjeno je: 

  • kršenje bilo kog domaćeg zakona ili nekog drugog propisa, uključujući zakone koji tretiraju govor mržnje ili klevetu;
  • postavljanje bilo kakvog sadržaja koji je posljedica prevare, lažan, pogrešan ili obmanjujući, nepristojan, pornografskog karaktera, vulgaran ili uvrjedljiv, promoviše diskriminaciju, netrpeljivost, rasizam, mržnju, zlostavljanje ili čije postavljanje može da ima za posljedicu štetu za bilo kojeg pojedinca ili grupe; koji je nasilan ili opasan ili promoviše nasilje ili radnje koje ugrožavaju bilo koju drugu osobu ili promoviše ilegalne ili štetne aktivnosti ili materije;
  • korištenje manuelnog ili automatizovanog softvera, uređaja, skripti, robota ili drugih zlonamjernih sredstava za pristup, prikupljanje podataka, dubinski pristup ili istraživanje bilo kojeg stranice ili usluge u okviru glavne internet stranice; 
  • korištenje internet stranice u bilo kakve komercijalne, uključujući i slanje neželjene komercijalne pošte („spam“) ili reklama;  
  • kršenje prava bilo koje osobe ili drugog subjekta, uključujući i njihovo pravo na privatnost, postavljanjem bilo kakvih informacija bez odobrenja, kao što su npr. fotografije osoba ili lične kontakt informacije;
  • neovlašten pristup stranici ili oštećenje istog, preko korištenja virusa, štetnih kodova ili sličnih metoda ili tehnologija;
  • lažno predstavljanje bilo koje osobe ili drugog subjekta, ili falsifikovanje ili na drugi način lažno predstavljanje sebe ili svoje veze sa bilo kojom osobom ili drugim subjektom; 

Izvještavanje o zloupotrebama 

Korisnici imaju pristup Formularu za izvještavanje o zloupotrebama na svakoj podstranici internet stranice. Kada se formular popuni i pošalje, sadržaj ovog formulara neće biti dostupan javnosti. Informacije koje se prikupe preko ovog formulara se elektronski šalju CCI-u. CCI je odgovoran za prosljeđivanje relevantnih informacija donatorima.