O projektu

Sredstva koja su odlukama Upravnog odbora Fonda doznačena direktno na račun tuzlanskog kantona, Općina Sapna,  od 04.09.2014 godine po Odluci 01-14-9/14.

Info

Donator: BiH
Implementator: Federalni fond
Korisnici: Stanovnici Općine Sapna

Status: Planira se
Početak: 4 September 2014
Kraj: 4 September 2014

Novosti

Sredstva isplaćena u cijelosti, stepen realizacije nepoznat.

Drugi projekti u blizini

Podržano od: