O projektu

Pomoć poljoprivrednicima u Opštini Petrovo kroz Udruženje poljoprivrednik 04

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 28 farmi

Status: Završen
Početak: 27 October 2014
Kraj: 20 April 2015

Novosti

Isporučeni materijali u upotrebi

Komentar korisnika

Petković Ozren predsjednik Udruženja Poljoprivrednika u opštini Petrovo

Petrovo je u toku 2014. godine zadesila velika elementarna nepogoda u obliku poplava, gdje su nanešene velike štete poljoprivrednim proizvođačima u ratarskim i u ostalim usjevima u Sprečanskom polju. Obratili smo se na više adresa za pomoć da bismo pomogli našim članovima u sanaciji nastalih šteta i omogućili im dalji rad, odnosno poljoprivrednu proizvodnju. Moram da se zahvalim USAID-u i UNDP-u koji je izašao u susret našim članovima i omogućio kroz pomoć, kroz stočnu hranu, odnosno koncentrate, da naši članovi na neki način lakše prevaziđu probleme koje im je izazvala poplava."

Nešković Slavko

"Tokom mjeseca maja i avgusta 2014. godine sam poplavljen kada mi je nanesena velika materijalna šteta na objektu farma. Od strane USAID-a sam dobio pomoć kojom sam zadovoljan, međutim ona je nedovoljna u odnosu na visinu procijenjene štete."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: