O projektu

Pomoć u sanaciji i izgradnji stambenih objekata  Odlukom UOF 01-14-9/14 u Općini Tešanj od 16.09.2014 godine. 

Info

Donator: BiH
Implementator: Federalni Fond
Korisnici: Stanovnici Općine Tešanj

Status: Planira se
Početak: 16 September 2014
Kraj: 16 September 2014

Novosti

Komentar korisnika

Kruško izudin

"Ja sam Izudin Kruško iz Šija. U mjesecu maju prošle godine su nas zadesile poplave kada je načinjena veća materijalna šteta na porodičnoj kući i pomoćnim zgradama za stoku. Od strane donatora sam dobio 2.270,00 KM, što je bilo nedovoljno za potpuni oporavak. Smatram da je ovaj dodijeljeni iznos manji u odnosu na visinu štete i u odnosu na druge korisnike, koji su dobili daleko veći iznos."

Hafizović Rasema

"Ja sam Rasma Hafizović iz Šija. Zadovoljna sam donacijom."

Drugi projekti u blizini

Podržano od: