O projektu

 Uplata firmama koje su općinama ZE-DO kantona isporučile građevinski materijal  po Sporazujmu sa Ministarstvom za izbjegla i raseljena lica  po Odluci broj UOF 01-44-141/14 od 20. novembra 2014 godine

Info

Donator: BiH
Implementator: Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica
Korisnici: Općine ZE-DO kantona

Status: Planira se
Početak: 20 November 2014
Kraj: 20 November 2014

Novosti

 Sredstva isplaćena u cijelosti, stepen realizacije nepoznat

Drugi projekti u blizini

Podržano od: