O projektu

Podrška veterinarskoj stanici Nutritio

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 Veterinarska stanica

Status: U izradi
Početak: 15 June 2015
Kraj: 15 July 2015

Novosti

Isporučen dio materijala

Komentar korisnika

Direktor d.o.o "Nutritio" Jovana Pajić

Firma je osnovana 1997. godine. D.o.o "Nutritio" sa sjedištem u Velikoj Obarskoj bavi se isključivo veterinarskom djelatnošću. Firma u osnivanju se bavila proizvodnjom i prometom stočne hrane, a onda je djelatnost proširena i na veterinarske usluge i promet veterinarskih lijekova. Osnovna djelatnost firme je pružanje veterinarskih usluga poljoprivrednim proizvođačima i imamo jednu ambulantu za kućne ljubimce koja se nalazi u centru Bijeljine. Tokom majskih poplava 2014. godine voda je bila u objektu u visini do pola metra i uništen je sav kancelarijski materijal, sva kompjuterska oprema,ultrazvuk je oštečen, sterilizator za suvu sterilizaciju, copy aparat, metodološki analajzer, urin analajzer, štampač, dosta robe je uništeno. Pričinjena je šteta u vrijednosti od oko 35-40 000 maraka. Od donacije smo dobili kompjutersku opremu (tri kompjutera sa svom opremom ), rashladnu mašinu, hematološki analajzer i urin analajzer.Prezadovoljni smo sa pomoći, oduševljena sam i sa gospodinom Mithatom, predstavnikom USAID-a, koji nam je nesebično pomogao .

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: