O projektu

U julu, 2014. godine, pokrenut je program Danas za nas kako bi se ponovo uspostavili normalni uslovi za život, sačuvala radna mjesta, podržala lokalna ekonomija i podigao nivo otpornosti na katastrofu u više od 60 lokalnih zajednica pogođenih poplavama. Putem ovog programa je osigurana stočna hrana za 1.258 porodica u Bijeljini, Orašjr, Odžaku, Vukosavlju, Domaljevcu, Doboju, Doboj Jugu, Šamcu, Kaknju, Kalesiji, Sapni, Zvorniku, Banovićima, Petrovu, Lukavcu, Olovu, Čelincu i Kotor Varoši.

Info

Donator: ECHO
Implementator: UNDP
Korisnici: 21 farma

Status: Završen
Početak: 1 July 2015
Kraj: 5 December 2014

Novosti

Svi materijali su distribuirani

Drugi projekti u blizini

Podržano od: